Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Mikä on potilasvahinko?
Potilasturvallisuus

Mikä on potilasvahinko?

potilasvahinko
potilasvahinko
Suomessa tapahtuneet henkilövahingot käsitellään keskitetysti potilasvahinkolain mukaisesti. Kuva: Pexels

Potilasvahingolla tarkoitetaan virhettä terveydenhoidon, operaation tai tutkimuksen yhteydessä. 

Kyseessä voi olla esimerkiksi leikkaavan lääkärin tekemä virhe tai väärä diagnoosi, jolloin oikea hoito viivästyy, varatuomari Filip Markelin sanoo.  

Mitä potilas voi tehdä vahingon sattuessa?

− Aivan ensimmäisenä kannattaa keskustella hoitaneen lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa, kertoa oma näkemys asiasta ja selvittää onko hoidossa ollut epäselvyyttä. Jos sen jälkeenkin epäilee potilasvahinkoa, voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen (PVK).    

Suomessa tapahtuneet henkilövahingot käsitellään keskitetysti Potilasvakuutuskeskuksessa  potilasvahinkolain mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä kolmen vuoden kuluessa tapahtumasta, ja sen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta.

Jos asiassa tulee myönteinen päätös, siitä maksetaan korvauksia.

− Suomessa korvaussummat ovat melko pieniä verrattuna vaikka Yhdysvaltoihin. Korvauksia maksetaan esimerkiksi tilapäisestä haitasta, tilapäisestä ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta, ylimääräisistä hoitokustannuksista ja ansionmenetyksistä, ja ne on tarkasti määritelty.

Kaikkein suurimmat korvaukset tulevat kyseeseen silloin, kun kyseessä on terve nuori ihminen, joka hoitovirheen seurauksena saa vaikkapa aivoverenvuodon ja menettää työkykynsä.

Kielteisestä päätöksestä voi valittaa

PVK on vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin, joka hoitaa keskitettysti potilasvakuutuksen korvaustoimen. Korvauskäytännöissä se seuraa Liikennevahinkolautakunnan normeja. Jos saa asiassa kielteisen päätöksen, voi siitä valittaa Potilasvahinkolautakuntaan tai suoraan käräjäoikeuteen.

− Potilasvahinkolautakuntaan valitusta tehdessä kannattaa käyttää aiheeseen perehtyneen asianajajan palveluita ja muistaa, että voi hyödyntää kotivakuutukseen kuuluvaa oikeusturvavakutuusta. Silloin potilaan omavastuu jää melko pieneksi, eikä valituksesta koidu suuria oikeudenkäyntikuluja.   

PVK käsitteli noin 8 000 saapunutta potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Potilasvahinkolautakunnassa käsitellään vuositasolla noin 1 500−2 000 valitusta.

− Arvelen, että potilasvahinkojen todellinen luku on suurempi. Moni ei tiedä, uskalla tai jaksa lähteä selvittämään asiaa. Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu tietty kunnioitus valkotakkisia kohtaan. Lisäksi potilasvahinkojen käsittely vaatii kärsivällisyyttä, sillä aikaa ilmoituksesta valituskäsittelyn päätökseen voi kulua puolitoista vuotta, Markelin toteaa. 

Next article