Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Teknologiasta apua ikääntyneiden kotona asumiseen
Kotihoito

Teknologiasta apua ikääntyneiden kotona asumiseen

Teknologia
Teknologia
Kuva: Pexels

Useat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että ikääntyneet ihmiset haluavat asua omissa kodeissaan niin pitkään kuin mahdollista. On kuitenkin tärkeää, että kotona asuvat ikääntyneet kokevat olonsa turvalliseksi ja että he saavat heti apua tarvittaessa.

Teknologiaa hyödyntämällä voidaan edesauttaa arjessa selviämistä ja tukea turvallisuuden tunnetta. Paikantava turvalaite on erityisesti muistisairaille suunniteltu monipuolinen turvapalvelu, joka tarvittaessa paikantaa laitteen käyttäjän. 

Paikantavan turvalaitteen avulla muistisairaat, sekä ne ikääntyvät ihmiset, joilla on sairaskohtauksen tai kaatumisen mahdollisuus, voivat elää itsenäisempää elämää

Helppokäyttöisessä turvalaitteessa GPS-paikannin

Parhaimmillaan turvalaite on erittäin helppokäyttöinen; siinä on kaksisuuntainen puheyhteys ja reaaliaikainen GPS-paikannus. Osa laitteista on niin pieniä, että ne keveytensä ansiosta kulkevat helposti mukana taskussa, kaulassa tai vaikka avaimenperässä. 

Niin sanotussa passiivisessa hälytysjärjestelmässä asiakkaan ei itse aktiivisesti tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä hälytyksen tehdäkseen. Osaan järjestelmistä on jätetty mahdollisuus myös aktiivisen hälytyksen tekemiseen. 

Omaisille erilaiset hälytys- ja turvajärjestelmät tuovat helpotusta arkeen – myönteisinä vaikutuksina nähdään erityisesti molemminpuolinen turvallisuuden tunteen lisääntyminen sekä pikainen avun saanti tarvittaessa.

Next article