Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Nykyteknologia antaa mahdollisuuksia ikääntyneen turvallisempaan arkeen
Terveysteknologia

Nykyteknologia antaa mahdollisuuksia ikääntyneen turvallisempaan arkeen

kodin turvallisuus
kodin turvallisuus
Kuva: Getty Images

Koti on ihmiselle suojan ja turvan paikka, jo laki takaa meille kotirauhan. Kodin turvallisuuteen on hyvä panostaa etenkin iän karttuessa.

Ikääntynyt valikoituu helposti uhriksi sen takia, että hän saattaa olla helppo kohde. Arkiteknologia on yhä isommassa roolissa vanhusten arjessa selviytymisessä. Vaikka kehitystyö vanhusten teknologiataidoissa on meneillään, paljon on vielä tehtävissä muun muassa siinä, että saadaan ikäihmisten käyttökokemukset laitevalmistajien tietoon.

Järjestöt, jotka ovat ikääntyneiden kanssa tekemisissä, ovat tärkeässä roolissa välittämässä tätä informaatiota eteenpäin. Laitevalmistajilla itsellään ei välttämättä ole ikääntymiseen liittyvää tietoa tai gerontologista osaamista. Lisäksi tarpeeksi isolla fontilla laadittujen selkokielisten ohjeiden sekä laitteiden käyttöä opastavien videoiden tulisi olla helposti saatavilla. Näen tämän tyyppisen työn tärkeänä ja uskon laitevalmistajien ottavan nämä yhä enemmän huomioon, kun teknologisten apuvälineiden käyttö vielä yleistyy.

Kotiturvahankkeen myötä olemme kehittäneet niin kutsutun arkiteknologian salkun vanhustyön korjausneuvojiemme käyttöön, jotta he voivat opastaa asiakkaita välineissä. Korjausneuvojat antavat yli 65-vuotiaille maksutonta asuntojen korjausneuvontaa sekä opastavat arkiteknologian kanssa.

Asunnon esteettömyys on tärkeä osa kodin ja koko asuinympäristön turvallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen liikkumiseen. Esimerkiksi tukikaiteet ja luiskat rapuissa ovat välttämättömiä rakenteita esteettömään liikkumiseen.

Kotona on voitava tuntea olonsa turvalliseksi

Väestön vanhetessa yhä useampi ikääntynyt asuu kotona, mikä lisää ikääntyneiden riskiä joutua rikoksen uhriksi. Turvalliseen kotona asumiseen liittyykin myös muita kuin omaan toimintakykyyn liittyviä seikkoja. Rikokset, petokset ja väärinkäytökset, esimerkkeinä muun muassa valepoliisi-ilmiö sekä pakkomyynti ovat lisääntyneet. Lisäksi ne ovat monimuotoistuneet sellaisiksi, että niitä voi olla vaikea tunnistaa normaalista arjesta tapahtuvista tilanteista poikkeaviksi.

Rikostorjunnan kannalta on tärkeää, että ikääntyneet, sukulaiset ja ikääntyneiden parissa työskentelevät tiedostavat rikosturvallisuuteen liittyvät riskit ja osaavat suojautua niiltä tarkoituksenmukaisella tavalla. On olemassa yksinkertaisia keinoja, joita käyttämällä rikoksen kohteeksi joutumisen riskiä voidaan pienentää. Esimerkiksi pakkomyynniltä voi suojautua puhelimeen ladattavilla sovelluksilla, joilla voi tallentaa aggressiivisen puhelinmyyjän soiton. Vanhuksia on hyvä myös muistuttaa oikeudesta perua etämyynti. Oman osoitetiedon ja puhelinnumeron käytön voi kieltää markkinoinnissa.

Kodin pitäminen turvallisena myös poissaolon aikana on tärkeää. Kesän korvalla onkin tärkeää muistaa mökille lähtiessä jättää kaupunkiasunto asutun näköiseksi. Huoneiston valot tai päällä oleva radio viestivät ulkopuoliselle asukkaan olevan paikalla. Ne voidaan ajastaa toimimaan pistorasiaan kytkettävän ajastimen avulla. Täysi postilaatikko kertoo asukkaiden olevan poissa kotoa. Siksi kannattaa sopia luotettavan henkilön kanssa siitä, että tämä käy tyhjentämässä postilaatikon parin päivän välein. Lisäksi tilattujen lehtien tulo kannattaa keskeyttää poissaolon ajaksi, myös taloudellisessa mielessä.

Kirjoittaja Kaisa Eskelinen on Kotiturva-hankeen projektivastaava Vanhustyön keskusliitolla.

Next article