Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Astman hoidossa hoidon jatkuvuus on tärkeää
Astma

Astman hoidossa hoidon jatkuvuus on tärkeää

astma
astma
Hämäläinen muistuttaa, että aina on oltava vaihtoehtoja myös heille, joilla ei ole kykyä tai halua käyttää hoidossa mobiileja sovelluksia. Kuva: Getty Images

Astma on yksi kansansairauksista, jonka hoito tapahtuu pääosin perusterveydenhuollossa.

– Terveyskeskuksissa on yleislääketieteen huippuosaamista yleisimmistä sairauksista. Hoidon kulmakiviä ovat prosessit, hoitopolut ja koulutus. Prosesseja ja hoitopolkuja tulee yhtenäistää, sillä potilasohjauksella ja potilaan valinnoilla on suuri merkitys yksilön terveyteen. Miten voimme tukea ihmistä itse hoitamaan itse itseään? Työn suolana on hyvinkin pitkiä hoitosuhteita, joissa syntyy luottamus ammattilaiseen. Olemme rinnalla kulkijoita, toteaa Janakkalan kunnan avohoidon ylilääkäri Suvi Hämäläinen.

Etäseuranta lisää hoitoon sitoutumista

Etäseuranta auttaa hoitoa toteutumaan paremmin. Kun potilas tekee PEF-mittaukset kotonaan annettujen ohjeiden mukaisesti, omahoitaja voi seurata mittauksia ja olla tarvittaessa yhteydessä potilaaseen proaktiivisesti, esimerkiksi jos potilas ei ole kolmeen päivään puhaltanut tai jos tuloksissa on jotain poikkeavaa. Toisaalta potilaat pystyvät laittamaan viestiä, että nyt olen flunssassa, mittauksia ei kannata vähään aikaan tehdä. Hoito osataan suunnitella tarpeen mukaisesti.

– Digitaalinen PEF-mittari on helppokäyttöinen, jolloin virheiden mahdollisuus on pieni. Mittausten laatu on parempaa, sillä ohjelma ei anna edetä, jos puhallus ei ole riittävän tasaista. Tulokset kirjautuvat automaattisesti ja ohjelma laskee lääkärille valmiiksi yhteenvetotulokset. Paperille kirjattaessa tulokset voivat olla virheellisiä. Automatiikka vähentää hoitajien selvittelyjen määrää, joustavoittaa ja sujuvoittaa toimintaa. On kaikkien osapuolten etu, että mittaukset menevät kerralla maaliin, Hämäläinen sanoo.

Suurella osalla ihmisistä älypuhelin on mukana arjessa. Erilaisia sovelluksia on luontevaa yhdistää myös terveydenhoitoon.

– Onnistuneen digitalisaation kriteerit ovat helppous, nopeus ja sujuvuus sekä mahdollisimman hyvä integraatio potilastietojärjestelmään. Sovellukset vähentävät työmäärää sekä hoitohenkilökunnan että asiakkaan näkökulmasta. Mutta aina on oltava vaihtoehtoja myös heille, joilla ei ole kykyä tai halua käyttää hoidossa tai yhteydenpidossa mobiileja sovelluksia. Valitaan tarpeiden mukaan paras tapa, Hämäläinen painottaa.

Next article