Etusivu » Tuki- ja liikuntaelimet » Nivelrikkoa on mahdollista ehkäistä
Nivelrikko

Nivelrikkoa on mahdollista ehkäistä

nivelrikon-ehkaisy
nivelrikon-ehkaisy
Kuva: Getty Images

Nivelrikkoa sairastavan on hyvä hankkia sairaudesta riittävästi tietoa ja tätä kautta oppia ymmärtämään nivelrikkosairauden pahenemista ehkäisevän omahoidon suunnattoman tärkeä rooli oireilun hallinnassa. 

Mikä on nivelrikko?

Nivelrikko on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Sen käynnistäjänä on nivelruston normaalin hajoamis- ja uudistumisprosessin häiriintyminen sekä samanaikainen rustonalaisen luun sairastuminen.

Väestö vanhenee lähivuosikymmeninä entisestään, ja nivelrikon sekä muiden tukirankasairauksien tuottamasta haitasta on näin ollen muodostumassa kasvava ongelma koko yhteiskunnalle ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollolle. Tästä syystä on tärkeää, että tietämys näiden sairauksien edes osittaisen ennaltaehkäisyn sekä oman hoidon mahdollisuuksista leviää.

Miten nivelrikko vaikuttaa elämänlaatuun?

Lievä taudinkuva vähäisine kipuineen ja mahdollisine tulehdusvaiheineen ei huononna elämänlaatua oleellisesti, mutta kroonistuneempi kipu ja muullakin tavalla korostuneempi taudinkuva vaikuttaa sitäkin enemmän. Tämä tulee esiin erityisesti kantavien nivelien kuten lonkan, polven ja nilkan ollessa kyseessä.

Nivelrikon tärkein tai ainakin yhteiskunnallisesti kustannuksiltaan merkittävin seuraus on toimintakyvyn heikentyminen, joka työikäisillä voi johtaa työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. Haitallinen vaikutus ikääntyneen väestön elämänlaatuun ja itsenäiseen selviytymiseen on vieläkin merkittävämpi.

Miten nivelrikkoa voidaan hoitaa?

Oikeasisällöllistä liikettä ja liikuntaa kannattaa harrastaa runsaasti, sillä sairas nivel pääsääntöisesti kipuilee vähemmän, kun sille annetaan liikettä. Vammariskejä on syytä minimoida varsinkin liukkailla keleillä, ja myös ylipaino kannattaa laihduttaa pois. Tulehduksellisessa vaiheessa, jossa esiintyy turvotusta, kuumotusta ja leposärkyä, iholle annosteltavia tulehduskipulääke- tai kylmävoiteita voi kokeilla maltillisesti, jos siihen ei ole muuta terveydellistä estettä.

Apua on mahdollista saada myös fysioterapiasta sekä nivelrikkoprosessia mahdollisesti hidastavista lääkkeellisistä valmisteista. Tulehduksellista nivelrikkoa voidaan hoitaa lääkkeellisesti eli tulehduskipulääkkein ja kortisoni-injektioin.

Nivelrikkoa parantavaa lääkettä ei vielä ole keksitty, joten nykyisin käytössä olevat valmisteet parhaimmillaan vain lievittävät oireilua. Vaikeammissa tilanteissa potilaalle voidaan määrätä liikuntaa helpottavia apuvälineitä kuten niveltukia, ja kävelysauvoja tai -keppejä. Leikkauksellinen hoito mahdollistaa erilaiset tekonivelratkaisut tai luudutusleikkaukset, harvakseltaan myös tietyt pienemmätkin toimenpiteet. Tarvittaessa kannattaa aina käydä kysymässä apua terveydenhuollossa toimivalta asiantuntijalta.

Artikkelia varten haastateltiin ortopedi Esko Kaartista.

Next article