Skip to main content
Etusivu » Tuki- ja liikuntaelimet » Nivelrikko on yhteiskunnallinen ongelma, jota voidaan ennaltaehkäistä
Nivelrikko

Nivelrikko on yhteiskunnallinen ongelma, jota voidaan ennaltaehkäistä

Kuva: Getty Images

Esko Kaartinen

erikoislääkäri, ortopedia ja traumatologia

Terveelliset elintavat, riittävä liikunta, oikeanlainen ravinto, ylipainon välttäminen sekä tupakoimattomuus, ovat paras tapa ennaltaehkäistä nivelsairauksia.

Nivelrikko lukeutuu tulehduksellisten nivelsairauksien ryhmään ja on tästä laajasta ja monimuotoisesta sairausjoukosta ylivoimaisesti yleisin. Nivelrikon aiheuttajaa ei vieläkään varsinaisesti tunneta, mutta sen käynnistymiseen ja pahenemiseen altistavia merkittäviä riskitekijöitä on tutkimuspohjaisesti todettu useampia.

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tehtiin Suomessa viime vuonna yhteensä noin 25 000.

– Nivelrikolle altistavia vaaratekijöitä ovat muun muassa ikääntyminen, perintötekijät, nivelvammat, lihavuus, puutteellinen liikunta ja huono lihaskunto. Parhaiten sitä ehkäiseekin juuri riittävä ja oikeasisältöinen liikunta lapsuudesta vanhuuteen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko Kaartinen sanoo.

Nivelrikon käynnistää joko vammojen, sairaudellisten tai biologisten tapahtumien pohjalta kehittyvä nivelruston normaalin hajoamis- ja uudistumisprosessin häiriintyminen sekä samanaikainen rustonalaisen luun sairastuminen.  

Yksi suurimmista syistä sairauspoissaoloihin

Nivelsairauksia ja tukirankaa koskettavia sairauksia on useita, mutta merkittävin niistä, sekä yksilökohtaisesti että yhteiskunnallisesti, on nivelrikko. Vuoden 2019 tilastoissa 19 % aikaisemmista, ja 28 % kyseisen vuoden uusista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien pohjalta.

– Saman vuoden aikana yksinomaan nivelrikon osalta maksettiin sairauspäivärahoja 61,9 miljoonaa euroa, Kaartinen toteaa.

Liikunnan merkitys valtava

Säännöllinen liikunta eri muodoissaan kuuluu olennaisesti myös jo alkaneen ja haittaavasti oireilevan nivelsairauden konservatiivisiin eli ei-leikkauksellisiin hoitomuotoihin.

– Liikunnan merkitystä ei voi liikaa painottaa! Sen ohella suositellaan mahdollisesti tarvittavista lääkkeellisistä hoitomuodoista ensisijaisesti kokeilemaan lievään kipuiluun parasetamolia tai tulehduskipulääkevoiteita, Kaartinen jatkaa.

Vaikea-asteisen nivelrikon leikkauksellisessa hoidossa turvaudutaan Kaartisen mukaan pääsääntöisesti neljään vaihtoehtoiseen ratkaisuun: sairaan nivelen toisen nivelosan poistamiseen, nivelen pysyvään jäykistämiseen, nivelen kuormitusakselin korjaamiseen vain toisen puoliskon kantavasta nivelestä ollessa nivelrikon tuhoama, sekä nivelen korvaamiseen kokonaan tai vain osittain tekonivelellä.

– Esimerkiksi lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tehtiin Suomessa viime vuonna yhteensä noin 25 000.

Next article