Skip to main content
Etusivu » Päihde- ja mielenterveys » Keskustelua ja vertaistukea miesten kokemaan väkivaltaan
Väkivalta

Keskustelua ja vertaistukea miesten kokemaan väkivaltaan

Kuva: Getty Images

Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -ohjelma korostaa, että ongelmasta puhuminen on avain paranemiseen.

– Se, että miesten kokemasta väkivallasta ei puhuta, vain syventää ongelmaa, toteaa Väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeen projektikoordinaattori Tommi Sarlin.

– Kuitenkin yli puolet 15 vuotta täyttäneistä miehistä ovat kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivaltatilanteisiin mies joutuu yleensä kodin ulkopuolella, ja tekijä on usein tuntematon. Miesten parisuhteessa kokema väkivalta on kuitenkin paljon yleisempää kuin useimmiten luullaan.

– Varsinkaan henkistä väkivaltaa ei aina edes tunnisteta, jatkaa Sarlin. Henkinen väkivalta voi olla vaikkapa kontrollointia ja mitätöimistä, ja usein se kulkee käsi kädessä fyysisen väkivallan kanssa.

Väkivaltakokemukset johtavat usein vihan, pelon ja huolen tunteisiin. Mikäli kokemukset jäävät käsittelemättä, voi psyykkisiä oireita tulla vielä vuosienkin kuluttua.

Puhumattomuuden perinne johtaa kierteeseen

Sarlinin mukaan miesten väkivaltakokemuksille luonteenomaista on, että niistä ei puhuta.

– Ehkä uhriksi joutumisen kokemus ei istu pärjäävän miehen minäkuvaan. Kun aiheesta ei yleisesti puhuta, väkivaltatapaukset alkavat tuntua poikkeuksellisilta. Tämä taas johtaa häpeän tuntemuksiin – ”miksi juuri minä?” – ja kierre on valmis.

Väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeessa pyritään rikkomaan puhumattomuuden kehä ja auttamaan väkivaltaa kokenutta miestä elämässä eteenpäin.

– Aluksi tarjoamme viiden kerran tapaamisia koulutettujen työntekijöidemme kanssa. Keskusteluissa käydään läpi mitä on tapahtunut, miten se on vaikuttanut asiakkaan elämään, millaisia tavoitteita asiakkaalla on ja miten niihin parhaiten päästään, kertoo Sarlin.

Lue myös: Mielenterveysseuran palvelut auttavat elämän vaikeissa tilanteissa

Myöhemmin asiakas voi liittyä ohjattuihin ryhmätapaamisiin, joissa vertaiskokemusten kautta työstetään omaa ongelmaa tarkemmin. Vertaisryhmä on toimiva tapa käsitellä raskaitakin kokemuksia.

– Kaikki toimihenkilöt ja keskusteluryhmiin osallistujat ovat miehiä, mikä on tärkeä pointti monelle, sanoo Sarlin.

Next article