Etusivu » Neurologiset sairaudet » 4 askelta testamenttilahjoituksen tekemiseen
Testamentti

4 askelta testamenttilahjoituksen tekemiseen

testamenttilahjoitus
testamenttilahjoitus
Kuva: Unsplash

Testamenttilahjoituksen tekeminen on helppoa ja testamentilla voi lahjoittaa vaikka koko omaisuutensa haluamalleen taholle.

1. Laadi sisältö

Testamentin tekijä voi testamentilla lahjoittaa vaikka koko omaisuutensa haluamalleen taholle. Vain rintaperillisillä on tästä huolimatta oikeus halutessaan vaatia ja saada lakiosansa, joka on 50 % perinnöstä. Muilla sukulaisilla ei lakiosaoikeutta ole.

Testamentintekijä voi halutessaan testamentata varallisuutensa erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Monet haluavat testamentata omaisuutensa yleishyödyllisille yhdistyksille tai järjestöille tai säätiöidä ne esimerkiksi lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Kohde kannattaa valita niin, että se on mitä todennäköisimmin vielä olemassa perimysajankohdan koittaessa.

2. Allekirjoita todistajien läsnäollessa

Testamentti on tehtävä lain edellyttämässä määrämuodossa kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. 

3. Lähetä tiedoksi ja saata lainvoimaiseksi

Lainvoiman saaminen testamentille testamentin tekijän kuoleman jälkeen edellyttää testamentin tiedoksiantoa. Lakisääteisillä perillisillä on kuusi kuukautta tiedoksisaannista aikaa moittia testamenttia mahdollisen muotovirheen johdosta.

4. Säilytä huolella

Valmis testamentti voidaan jättää asianajotoimistoon tai muuhun turvalliseen paikkaan säilytykseen. Tällöin asiakas saa testamentista kopion, joka on hyvä taltioida helposti löydettävissä olevaan paikkaan. Kopioon on hyvä kirjata tiedot alkuperäisen testamentin säilytyspaikasta. 

Next article