Skip to main content
Etusivu » Lapsen terveys » Lastentautien tutkimus voi pelastaa lapsen
lastentaudit

Lastentautien tutkimus voi pelastaa lapsen

Suomi on maailman kärkimaita lastentautien tutkimuksessa ja hoidossa. Kuva: Unsplash

Lastentautien tutkimus etsii pitkäjänteisesti keinoja, joilla sairastunutta lasta voitaisiin hoitaa vielä nykyistä paremmin.

Uusien läpimurtojen syntymiseksi ja lapsipotilaiden henkien pelastamiseksi tarvitaan tutkimustyöstä innostuneiden lääkäreiden lisäksi aikaa ja rahaa vaativaan tutkimukseen. Jokainen pelastettu henki on sen arvoinen.

Suomi on maailman kärkimaita lastentautien tutkimuksessa ja hoidossa. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Onkologian ja hematologian erikoislääkäri Mervi Taskisen mukaan lastentautien syöpätutkimus lupaa valoa tulevaisuuteen.

– Käynnissä on useampi merkittävä tutkimuslinja, jotka klinikkaan päästessään parantavat lasten syöpähoidon ennustetta ja vähentävät hoidon aiheuttamia sivuvaikutuksia. Pyrkimyksenä on löytää yksilöllisemmin oikea hoito kullekin potilaalle ja vähentää kasvavaan elimistöön kohdistuvia haittoja. Soluterapia on näistä yksi suuri kehityslinja, esimerkiksi kantasolusiirtoihin tulee jatkuvasti uusia soluterapiamuotoja.

– Toinen keskeinen tutkimuslinja on erilaiset suunnatut lääkehoidot. Kehitteillä on uusia lääkemolekyylejä täsmennettyihin syöpätyyppeihin. Tämän taustalla on perustutkimus, jossa syövän biologisia ominaisuuksia tutkitaan syvällisemmin. Tämän tutkimuksen perusteella yksi syöpätyyppi voidaan jakaa useisiin eri tauteihin, jolloin sitä voidaan hoitaa kohdennetummin, Taskinen kuvailee.

Kolmas merkittävä tutkimuslinja keskittyy potilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin.

– Potilaan genetiikan tutkimuksella pyritään selvittämään, miten yksittäisen potilaan geenit käsittelevät erilaisia lääkkeitä ja miten herkkä hän on sivuvaikutuksille. Tällöin lääkehoidossa voidaan huomioida paremmin potilaan yksilölliset ominaisuudet. Näin on mahdollista minimoida hoitojen sivuvaikutuksia ja vähentää pitkäaikaishaittoja nykyistä tehokkaammin.

Resursseja huippututkimukseen

Lastentautien tutkimus on pitkäjänteistä työtä, jonka toteuttaminen vaatii paljon aikaa ja rahaa.

– Tutkimuksen vaatima byrokratia lisääntyy koko ajan. Jo tutkimuksen käynnistämisvaihe on hyvin pitkällinen, eikä onnistu työn ohella. Sairaalan tarjoaman tuen lisäksi säätiöiden mahdollistama keskittyminen tutkimukseen on ensiarvoisen tärkeää, ja näkyy pitkällä aikavälillä potilaan hoidon kehittymisenä, Taskinen painottaa.

Raha yksin ei riitä.

– Tarvitsemme myös tutkimustyöstä innostuneita lääkäreitä, jotka haluavat laittaa aikaansa pitkäjänteiseen tutkimukseen. Toisaalta apurahat ovat kilpailtuja, joten aloitteleva tutkija voi joutua valitsemaan kliinisen työn myös rahan sanelemana, Taskinen pohtii.

Lopuksi Taskinen kannustaa jokaista antamaan oman panoksensa lastentautien tutkimukselle.

– Rahallisen tuen lisäksi olemme erittäin kiitollisia kaikille niille, jotka osallistuvat biopankkiin antamalla sairaalassa asioidessansa näytteitä. Nämä näytteet ovat arvokasta materiaalia tutkimukselle, ilman niitä tämä työ ei olisi mahdollista, lääkäri korostaa.

Lastentautien tutkimussäätiö

• Lastentautien tutkimussäätiö myöntää apurahoja lapsia ja nuoria koskevaan lääketieteelliseen tutkimukseen.
• Tuemme maamme kaikissa yliopistosairaaloissa tehtävää lasten sairauksien tutkimusta.
• Olemme jakaneet apurahoina 16 miljoonaa euroa viimeisen 10 vuoden aikana.
• Lastentautien tutkimussäätiö (vv 1947- 1962 nimeltään Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys) perustettiin arkkiatri Arvo Ylpön 60-vuotissyntymäpäiväkeräyksen lahjoituksilla.
• Professori Niilo Hallman oli keskeinen vaikuttaja säätiön toiminnassa. Hänen ansiostaan lastentautien tutkimus nousi maassamme kansainväliselle tasolle.
• Lue lisää: lastentautientutkimussaatio.fi

Next article