Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » D-vitamiinin puutos vaikuttaa koko elimistöön
Kansanterveys

D-vitamiinin puutos vaikuttaa koko elimistöön

d-vitamiini
d-vitamiini
Yleisimmät D-vitamiinin puutosoireet ovat heikko ja vetämätön olo sekä luuston pehmeneminen. Kuva: Getty Images

Esa Soppi

LKT, sisätautiopin dosentti 

Vitamiinin tarve arvioidaan aina muun muassa vuodenaikaan, ikään, etniseen taustaan sekä mahdolliseen ylipainoon nähden.

D-vitamiini on ihon tuottama vitamiini – tai oikeastaan hormoni, joka vaikuttaa moniin elintoimintoihin, kuten luuston toimintaan. Sen vaikutukset sairauksille altistamisessa tai niiltä suojaamisessa ovat kuitenkin edelleen osittain tuntemattomat. D-vitamiinin tarpeeseen vaikuttavat sisätautiopin dosentti Esa Sopin mukaan useat seikat. 

– Näitä ovat esimerkiksi geneettiset seikat, etninen tausta, ylipaino sekä altistuminen auringonvalolle. Vitamiinin tarve voi lisääntyä myös terveydentilasta johtuen.

Ympärivuotisilla saantisuosituksilla pyritään paitsi takaamaan riittävä saanti myös estämään vitamiinin yliannostus. 

– Annosta voidaan ohjata vain pitoisuusmittauksien perusteella. Omat vitamiiniarvot on helppo selvittää laboratoriokokeilla, Soppi painottaa.

Erityisesti ikäihmisten syytä käyttää jatkuvasti D-vitamiinia

Yleisimmät D-vitamiinin puutosoireet ovat heikko ja vetämätön olo sekä luuston pehmeneminen. Elimistön D-vitamiinitasoa arvioidaan seerumin S-D-25-tutkimuksella, joka on mahdollista tehdä milloin tahansa. 

– D-vitamiinin viitearvot ovat varsin vakiintuneet. Puutoksena pidetään arvoa, joka on alle 50 nmol/l ja vaikeana puutoksena arvoja, jotka ovat alle 25–30 nmol/l. Yli 120 nmol/l -pitoisuuksien hyödyllisyydestä ei ole hyvää näyttöä, Soppi sanoo. 

Sopin mukaan D-vitamiinin moninaisista vaikutuksista johtuen pelkkien viitearvojen tuijottaminen ei välttämättä kannata. 

– On mahdollista, että tulevaisuudessa paljastuu tiloja, joissa viitearvojen sisällä olevat pitoisuudet voivat aiheuttaa oireita. Jos D-vitamiinin pitoisuus kuitenkin on välillä 80–120 nmol/l ja potilaalla on oireita, on etsittävä muita syitä oireiden aiheuttajiksi.

Soppi suosittelee noudattamaan annossuosituksia ja samalla, erityisesti ikäihmisiä, kiinnittämään huomiota jatkuvaan D-vitamiinin saantiin.

– D-vitamiini edesauttaa kalsiumin imeytymistä ja siten tukee myös luuston kunnossa pysymistä.

Next article