Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » 5 askelta testamenttilahjoituksen tekemiseen
Testamentti

5 askelta testamenttilahjoituksen tekemiseen

testamentti
testamentti
Testamentin tekemistä ei kannata siirtää monimutkaisuuteen vedoten, sillä sen tekeminen on helppoa. Kuva: Unsplash

Voiko omaisuuden testamentata vapaasti esimerkiksi haluamaansa hyväntekeväisyyskohteeseen? Riittääkö ruutupaperille kirjoitettu viimeinen tahto vai tarvitaanko lakimiestä? Omaisuutensa voi testamentata haluamalleen taholle tai vaikkapa hyväntekeväisyyteen. Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä työskentelevä asianajaja ja varatuomari Johanna Tolppanen ohjeistaa viimeisen tahdon oikeaoppiseen laadintaan.

1. Jos tahdot tehdä testamentin – tee se nyt

Testamentin laatiminen on helppoa, joten sen tekemistä ei kannata venyttää ainakaan monimutkaisuuteen vedoten. Sen voi tehdä esimerkiksi niin, että asiakas ja lakimies käyvät puhelimitse läpi lähtötilanteen ja asiat, jotka halutaan testamentin sisältävän. Lakimies osaa kysyä oikeat kysymykset ja hän laatii vastausten pohjalta testamentista luonnoksen.

Testamentti voi olla myös käsin kirjoitettu ja tehty vaikkapa ruutupaperille, kunhan se on todistettu oikeaksi. Tietyin edellytyksin suullinen hätätilatestamenttikin on mahdollinen.

Testamentintekijä voi halutessaan testamentata varallisuutensa erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

2. Sisällön laatiminen

Testamentin tekijä voi testamentata koko omaisuutensa haluamalleen taholle. Vain rintaperillisillä on tästä huolimatta oikeus vaatia ja saada lakiosansa, joka on 50 % perinnöstä. Muilla sukulaisilla ei lakiosaoikeutta ole.

Testamentintekijä voi halutessaan testamentata varallisuutensa erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Monet haluavat testamentata omaisuutensa yleishyödyllisille yhdistyksille tai järjestöille tai säätiöidä ne esimerkiksi lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Kohde kannattaa valita niin, että se on mitä todennäköisimmin vielä olemassa perimysajankohdan koittaessa.

3. Testamentin allekirjoitus

Testamentti on tehtävä lain edellyttämässä määrämuodossa kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan.

4. Lainvoimaiseksi saattaminen

Lainvoiman saaminen testamentille edellyttää testamentin tiedoksiantoa. Perillisillä on kuusi kuukautta tiedoksisaannista aikaa moittia testamenttia mahdollisen muotovirheen johdosta. Muotovirheiden osalta perillisillä on ankara selonottovelvollisuus. Mikäli testamenttia ei moitita määräajassa, saa testamentti lainvoiman.

5. Testamentin säilytys

Valmis testamentti voidaan jättää asianajotoimistoon tai muuhun turvalliseen paikkaan säilytykseen. Tällöin asiakas saa testamentista kopion, joka on hyvä taltioida helposti löydettävissä olevaan paikkaan. Kopioon on myös kirjattu tiedot alkuperäisen paperin säilytyspaikasta.

Next article