Skip to main content
Etusivu » Vatsa ja suolisto » Suolistosyöpä vaikuttaa elämänlaatuun ja elämäntapoihin
Suolistosyöpä

Suolistosyöpä vaikuttaa elämänlaatuun ja elämäntapoihin

suolistosyopa-colores
suolistosyopa-colores
Kuva: Getty Images

Me Coloresissa – Suomen suolistosyöpäyhdistyksessä haluamme tuntea kohderyhmän tarpeet mahdollisimman hyvin. Tekemämme, suolistosyöpäpotilaiden elämänlaatua kartoittavan kyselyn mukaan 91 %:lle vastanneista on tullut suolistosyövän hoidon jälkeen uusi elämänlaatuun vaikuttava haaste. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 126 suolistosyöpäpotilasta. Yli 3000 suomalaista sairastuu vuosittain suolistosyöpään. 

Suolistosyövän sairastaminen muuttaa elämää monella osa-alueella. Eniten kyselyyn vastaajat raportoivat suolentoimintaan (90 %) ja ravitsemukseen (58 %) liittyviä haasteita, mutta myös talouteen, työelämään, parisuhde- ja perheasioihin sekä seksuaalisuuteen liittyvät haasteet nousivat esiin. Valtaosa vastaajista raportoi useamman kuin yhden haasteen. Hoitojen loputtua yhteys sairaanhoitoon ohenee ja potilas jää usein yksin haasteidensa kanssa. Järjestöjen organisoima vertaistuki, kuntoutus sekä muut palvelut tukevat syövän sairastanutta tässä vaiheessa.  

Kysely myös vahvisti käsitystä siitä, että suolistosyövän sairastaneet ovat valmiita tekemään muutoksia ruokavalioonsa (99 %) ja muihin elämäntapoihinsa (92 %), jotta syöpä ei uusisi. Varsinkin ruokavalion suhteen kaivattiin enemmän tietoa kuin tukea. Saavutettava ja ajantasainen tieto lienee siis parasta tukea.

Sitä, vastasivatko kyselyyn etupäässä sellaiset henkilöt, joilla on ollut merkittäviä elämänlaatuun vaikuttavia haasteita, ei tiedetä. Toki, 9 % raportoi, ettei elämänlaatuun vaikuttavia haasteita tullut suolistosyövän sairastamisen myötä.

Vuodesta 2007 lähtien suolistosyöpäpotilaiden hyväksi toiminut Colores ry on tukena syövän sairastamisen, siitä toipumisen ja uuteen arkeen paluun aikana.

Kirjoittaja Jenni Tamminen on  Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry:n toiminnanjohtaja.

Next article