Skip to main content
Etusivu » Vatsa ja suolisto » Sinuiksi avanteen kanssa
Avanne

Sinuiksi avanteen kanssa

avanne
avanne
ää se, jos eritystoimintaa ei pystykään hallitsemaan ja kontrolloimaan. Kuva: Getty Images

Avanteisiin liittyy edelleen paljon häpeää. Häpeä voi liittyä muun muassa luonnolliseen pelkoon siitä, tuleeko hyväksytyksi avanneleikattuna. Finnilco ry:n toiminnanjohtaja Sini Nykänen sanoo, että leikkauksen jälkeen kehonkuva ja -toiminta muuttuvat aiemmasta. 

– Olemme oppineet hoitamaan ulostamisen ja virtsaamisen yksityisesti vessassa. Avanteessa voi pelottaa ja hävettää se, jos eritystoimintaa ei pystykään hallitsemaan ja kontrolloimaan. 

Tabuja ja häpeää hälvennetään tiedo jakamisella. Media voi Nykäsen mukaan vaikuttaa asiaan tuomalla laajasti esiin erilaisia kehoja ja tarinoita – myös avanneleikattujen.

– Avanneleikatut ovat nostaneet teemaa ilahduttavasti esiin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tietoisuuden lisäämistä ja kasvatusta erilaisuuden hyväksymiseen tarvitaan kuitenkin myös yhteiskunnan taholta.

Nykänen muistuttaa, että useimmiten avanneleikatut voivat toipumisensa jälkeen elää normaalia, täysipainoista elämää liikkuen, töissä käyden ja harrastaen. 

– Mahdollisia ongelmia ei kannata jäädä murehtimaan yksin, vaan niihin on saatavilla ratkaisuja, apua ja vertaistukea. Avanneleikatun on myös tärkeä löytää toimivat ja luotettavat hoitotarvikkeet, jotka mahdollistavat omahoidon.

Finnilco ry on valtakunnallinen järjestö leikatuille ja avanne- sekä anaali-inkontinenssipotilaille. Järjestön kautta voi saada vertaistukea, tietoa ja edunvalvontaa sekä hakeutua sopeutumista tukeville kurssille ympäri Suomen.

Next article