Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Vastuullinen lääketuotanto huomioi myös ympäristön
Tulevaisuuden terveydenhoito

Vastuullinen lääketuotanto huomioi myös ympäristön

Ympäristöstrategian luomista tulee työstää yhteistyönä ostajien eli sairaala-apteekkien ja lääkeyritysten kanssa. Kuva: Getty Images

Mia Bengtström 

erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

Lääketuotantoon liittyvissä ympäristöasioissa Suomi on erottautunut Euroopassa edelläkävijänä.

Vastuullinen lääkevalmistus on paitsi hyvin valvottua myös kaikkien ihmisoikeusnäkökohtien, työolojen, terveys- ja turvallisuusmääräysten, ympäristöstandardien ja -määräysten sekä korruption vastaisten standardien mukaista.

– Euroopan tasolla valvontaa harjoittavat viranomaistahot, kuten Euroopan lääkevirasto. Myös kansallisella tasolla löytyy vahvaa lääketuotantoon ja lääkkeiden hävittämiseen liittyvää lainsäädäntöä, erityisasiantuntija Mia Bengtström Lääketeollisuus ry:stä sanoo.

Suomi on Bengtströmin mukaan ollut Euroopassa edelläkävijä ympäristöasioiden huomioimisessa, ja esimerkiksi apteekit ovat omaksuneet aktiivisen roolin lääkejätteiden keräämisessä. Sekä teollisuuden että apteekkien lääkejätteet käsitellään Fortumin jätteenkäsittelylaitoksessa.

– Meillä kuluttaja voi palauttaa apteekkiin käyttämättömät tai vanhentuneet lääkkeet. Tämä ei monessa muussa maassa ole mitenkään itsestäänselvyys.

Lääkkeiden suunnittelu perustuu tehoon ja turvallisuuteen

Lääketuotannon vihreä valmistus tarkoittaa muun muassa prosessia, jonka aikana käytetään mahdollisimman vähän energiaa, vettä sekä ympäristön kannalta haitallisia aineita. Vaikka vihreä valmistus on avainasemassa kaikessa, mihin lääketeollisuuden ympäristöohjelmissa pyritään, lääkkeiden suunnittelussa keskiössä on ihminen.

– Lääkkeiden kehittäminen ja tuotanto suunnitellaan täysin ympäristöystävällisiksi, mutta lääkkeiden suunnittelussa valinnat perustuvat kuitenkin ensisijaisesti tehoon ja turvallisuuteen, Bengtström painottaa.

Ympäristöseikkoja halutaan enenevässä määrin tuoda myös sairaalalääkkeiden kilpailutuksiin. Bengtströmin mukaan Lääketeollisuus ry onkin esittänyt ympäristöstrategian luomista sairaalalääkehankinnoille.

– Käytännössä tavoitteena on, että ympäristötavoitteet laaditaan sairaalalääkkeiden julkiselle hankinnalle suunnitelmallisesti, ennakoitavasti ja asteittain.

Bengtström muistuttaa, että ympäristöstrategian luomista tulee työstää yhteistyönä ostajien eli sairaala-apteekkien ja lääkeyritysten kanssa.

– Tähän tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteet, sillä yrityksissä on pystyttävä valmistautumaan niihin riittävän hyvin. Myös terveen kilpailun on säilyttävä, jotta lääkevalikoima ei Suomessa kapene.

Next article