Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Valmisohjelmisto on ratkaisu terveydenhuollon uudistuksen investointitarpeeseen
Sponsoroitu
Kuvassa Vitec Acute Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainio.

Suomalainen terveydenhuoltouudistus tarvitsee lisää valmisohjelmistoja toteuttaakseen historiansa merkittävimmän hallintouudistuksen. 

Terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen liittyvät vaatimukset kasvavat systemaattisesti ja tietojärjestelmien kehitys eksponentiaalisesti. Nopea aikataulu, pula kehittäjistä ja rajalliset taloudelliset resurssit hankaloittavat tilannetta entisestään.

Vaikka digiloikka vaatiikin uusia innovaatioita, kaikkea ei ole järkevää tehdä alusta uudelleen. Hyvät ideat menevät hukkaan, jos emme kehitä nykyisiä prosesseja paremmiksi, vaan ajattelemme, että kaikki täytyy tehdä uusiksi. Tähän valmisohjelmistot ovat hyvä vaihtoehto. Menestystä ei silti saavuteta pelkillä ohjelmistoilla. Hyödyt syntyvät vasta rohkeudesta erilaistaa, innovoida, systematisoida ja luoda tehokkaita prosesseja. Menestyminen edellyttää kuitenkin fokusta kilpailuedun, johtamisen ja ansaintalogiikan kirkastamiseen, jossa verkostoja ja prosesseja ei voi unohtaa.

Järjestelmältä vaaditaan selkeää skaalautuvuutta käyttötarpeiden muuttuessa. 

Hyötyä asiakkaalle ja organisaatiolle

Ajatus siitä, että kehitämme vain omaan toimintaamme tarvittavia ratkaisuja huomioimatta ympäristöä, ei johda mihinkään. Toimiva liiketoiminta edellyttää asioiden ja ilmiöiden ketjuttamista, verkostoitumista ja asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä. Johdon on tiedettävä omat ja yrityksensä vahvuudet, mahdollisuudet ja resurssit kilpailuetua rakennettaessa. Uniikki liiketoiminta syntyy kyvystä kehittää sellaisia toimintamalleja, joista asiakkaat hyötyvät.   

Järjestelmältä vaaditaan selkeää skaalautuvuutta käyttötarpeiden muuttuessa. Liiketoiminnassa on aina olemassa ohjelmistoarkkitehtuuri. Kaikkien järjestelmien uusiminen kerralla on mahdotonta.  

Parhaimmillaan valmisohjelmisto auttaa organisaatiota kriittisten liiketoimintaprosessien kehittämisessä. 

Mikä on valmiin järjestelmän keskeisin ominaisuus? Jos järjestelmä on kyvykäs prosessien muokkaukseen, se on myös kyvykäs skaalautumaan liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin.   

Hyvä valmisohjelmisto kytkeytyy saumattomasti olemassa olevaan arkkitehtuuriin ja automatisoi prosesseja ilman ulkopuolista ylläpidettävää automatiikkaa. Valmistuotteen laaja käyttäjäkunta ja monipuoliset tuotannolliset ratkaisut varmistavat sen, että tuotteen arkkitehtuuri todistetusti toimii ja niihin liittyvät haasteet on ratkottu. Lisäksi osaajia löytyy riittävästi ylläpitoon jatkokehityksen turvaamiseksi.  

Parhaimmillaan valmisohjelmisto auttaa organisaatiota kriittisten liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Valmisohjelmisto antaa mahdollisuuden integroida omia moduuleja ydintoimintojen kehittämiseksi ja automatisoi järjestelmän välisiä prosesseja tehostaen käyttäjien työtä.   

Toisin sanoen valmisohjelmisto helpottaa kehitystyötä, parantaa asiakaskokemusta ja ennen kaikkea vapauttaa aikaa asiakkaalle.  

terveydenhuolto

Enemmän aikaa potilaalle

Next article