Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Terveydenhuollon logistiikkakustannuksia voidaan pienentää merkittävästi
Sponsoroitu

Jotta lääkejakelu ja tarvikelogistiikka toimisivat optimaalisesti, tarvitaan tehokkaan järjestelmän lisäksi hyvin johdetut prosessit ja organisaatio.

– Tutkimuksien mukaan hoitajien työajasta kuluu neljästä viiteentoista prosenttia logistiikkatyöhön kuten tilaustarpeiden selvittämiseen, tarvikkeiden ja lääkkeiden tilaamiseen, toimitusten vastaanottoon ja varastointiin. Logistiikkakustannuksista noin kuusikymmentä prosenttia on henkilöstökuluja. Nykyaikaisilla, tehokkailla ja automaattisilla tietojärjestelmillä voidaan helposti vapauttaa käytetystä ajasta kolmannes eli lähes neljäntuhannen hoitajan työpanos Suomessa, kertoo OneClinic Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Pietilä.

Logistiikkaketjun hallinta on koko ketjun sujuvoittamista

Pelkästään hankintoja tehostamalla, eli paremmalla valikoiman hallinnoinnilla, tuotteiden kilpailuttamisella, päällekkäisten tuotteiden ja toimittajien karsimisella voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi operatiiviset prosessikustannukset voivat olla jopa 45 prosenttia hankintahinnan päälle. Automatiikka auttaa optimoimaan tilauskokoja ja -frekvenssiä sekä pienentämään hävikkiä. Vaikka säästökohteet vaihtelevat tapauskohtaisesti, suurimmat säästöt saadaan tehostamisen ansiosta yleensä juuri prosessikustannuksista.

– Ajatuksemme on ollut alusta asti, että kaikki päivittäiset logistiikkaan liittyvät toiminnot pitää pystyä tekemään mobiilisti, oli kyse sitten tarvikelogistiikasta, lääkehuollosta tai laboratoriopalveluista. Laitteella tai puhelimella luetaan laitteen tai lääkkeen QR- tai viivakoodi, jonka jälkeen mobiiliapplikaatio kommunikoi järjestelmän kanssa. Äärimmäisen helppokäyttöinen järjestelmä vapauttaa aikaa ydintyöhön, Pietilä kuvailee.

OneClinic Logistics on hyvinvointialueille suunniteltu logistiikan kokonaisjärjestelmä

Operatiivisten päivittäisten toimintojen tekemisen työn ohessa mahdollista mobiilisti.
Viivakoodeja hyödyntämällä mahdollistetaan suljettu lääkekierto ja tuotteiden jäljittäminen.
Dynaamisesti päivittyvät ohjausparametrit ja tuotteiden parametrisointi toimittajittain mahdollistavat toimituserien optimoimisen ja tarpeiden ennakoinnin.

logistiikka

Kiinnostuitko terveydenhuollon logistiikkaratkaisusta? 

Next article