Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Teknologia tukee kotona asumista
Digiseniorit

Teknologia tukee kotona asumista

Mutta teknologian avulla voidaan palveluja ja käyntejä kohdentaa asiakaskohtaisesti paremmin. Kuva: Getty Images

Anna Haverinen

ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntija, Sote-yksikkö, Suomen Kuntaliitto ry

Kotihoidossa on otettu käyttöön lukuisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan ihmisten asuminen kotonaan pidempään.

– Teknologian hyödyntämisessä on kaksi näkökulmaa. Kotihoidon työntekijöiden työtä voidaan helpottaa esimerkiksi virtuaalisilla kotikäynneillä, joissa voidaan tehdä tilannekatsaus, ohjata lääkkeenottoon tai varmistaa, että ruoka on syöty ilman fyysistä kotikäyntiä. Tai sitten tuetaan asiakkaan omatoimisuutta esimerkiksi lääkerobotilla, joka muistuttaa lääkkeiden otosta ja otetusta lääkkeestä menee varmistus kotihoidolle tai valitulle toimijalle, sanoo Suomen Kuntaliitto ry:n Sote-yksikön ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntija Anna Haverinen.

Kun tehdään asiakastarpeen arviointia, selvitetään mikä on juuri tälle asiakkaalle oikea ratkaisu.

– Asiakas maksaa palvelusta ja odottaa saavansa palvelua. Kaikkia fyysisiä käyntejä ei voida korvata roboteilla ja etäyhteyksillä – ellei asiakas niin toivo ja se ole hänen tilanteessaan mahdollista. Mutta teknologian avulla voidaan palveluja ja käyntejä kohdentaa asiakaskohtaisesti paremmin. Lääkehoidossa tarvitaan kuitenkin ammattilainen vastaamaan lääkehoidon oikeellisuudesta, vaikka varsinaisen lääkkeenannon hoitaisi robotti, Haverinen jatkaa.

Digiseniorit

Hyvä kotihoito lähtee palvelutarpeen arvioinnista, jossa etsitään toimivinta ratkaisua.

– Pidän hirveän tärkeänä sitä, että ei etsitä patenttiratkaisuja. Kun tehdään asiakastarpeen arviointia, selvitetään mikä on juuri tälle asiakkaalle oikea ratkaisu. Hakemalla ja ottamalla käyttöön erilaisia vaihtoehtoja saadaan joustavuutta, Haverinen sanoo.

Vanhukset eivät ole homogeeninen ryhmä. Suurin osa ennakkoluuloista koskien kotihoidon asiakkaiden kykyä ja halua hyödyntää teknologiaa onkin usein muualla kuin palvelunsaajilla; omaisilla ja henkilökunnalla. Kun teknologia on selkeää ja helppokäyttöistä, suuri osa iäkkäämmistä ihmisistä on valmis ottamaan sitä käyttöön, sillä he ovat innokkaita oppimaan uutta. Teknologia voi auttaa myös lisäämään kontakteja ihmisiin ja näin vähentää yksinäisyyttä.

Parempaa kotihoitoa teknologian avulla

Next article