Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Suomalaiskeksintö mullistanut syöpäpotilaiden hoidon seurannan
Terveysteknologia

Suomalaiskeksintö mullistanut syöpäpotilaiden hoidon seurannan

Kuva: Getty Images

Suomessa kehitetyn Kaiku Health digitaalisen seurantaohjelman avulla seurataan syöpäpotilaan oireita ja elämänlaatua koko hoitoketjun läpi. Kaiku on muun muassa lisännyt potilaiden turvallisuuden tunnetta.

Kaikuun on rakennettu omia seurantaohjelmia hematologisiin syöpiin, ja ensimmäisenä se on otettu käyttöön multippeli myelooman seurannassa. TYKS:n hematologian erikoislääkäri Mervi Putkosen mukaan Kaikulla on saavutettu merkittäviä etuuksia.

– Puhelimella voi olla välillä hankalaa tavoittaa oikea henkilö. Kaikun avulla kysymyksen tai oireraportin voi lähettää kellonajasta ja potilaan sijainnista riippumatta. Samalla alenee myös potilaan kynnys ottaa yhteyttä oireisiin ja mieltä askarruttaviin asioihin liittyen.

Kaikun kautta tuntemuksistaan raportoidessaan potilaat oppivat kiinnittämään huomiota sairauden ja hoidon kannalta olennaisiin oireisiin. Kaikun algoritmit kysyvät potilailta heidän oireistaan ja antavat myös automaattisia ohjeita potilaalle. Putkonen korostaa Kaikun hyödyntävän myös potilaita hoitavaa ammattilaista.

– Kaikun kautta lääkärillä on jo ennen vastaanottoa tieto potilaan tilasta, mikä auttaa keskittymään potilaan kannalta olennaisiin asioihin ja kysymyksiin.

Henkilökunta voi kohdentaa toimia niihin potilaisiin, joiden oireet vaativat huomiota.

– Hoitaja pystyy hoitamaan sähköiset yhteydenotot silloin, kun se sopii parhaiten työpäivään, Putkonen sanoo.

Tulevaisuudessa yhä enemmän ennakointia

Digitaalisten työkalujen on osoitettu tuovan selkeitä hyötyjä syöpäpotilaille. Putkonen kertoo laajemmista tutkimuksista, joita maailmalla on tehty digitaalisten työkalujen vaikuttavuudesta syöpäpotilaiden hoidossa.

– Eräässä usean sadan potilaan satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa todettiin muun muassa, että miltei kolmasosalla potilaista oli parempi elämänlaatu, kun verrattiin sähköistä seurantaa perinteiseen.

Tulevaisuudessa Putkonen toivoo kertyneen tiedon ja tekoälyn avulla pystyttävän kehittämään ennakoivia malleja, jotka auttavat puuttumaan potilaan tilan epäsuotuisaan kehitykseen yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Next article