Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Potilas avuksi potilasturvallisuustyöhön
Potilaslähtöinen terveydenhuolto

Potilas avuksi potilasturvallisuustyöhön

Ennakoivaan potilasturvallisuus työhön sisältyvät yhtenäiset toimintatavat sekä hyvä ja selkeä ohjeistus. Kuva: Getty Images

Hyvä potilasturvallisuus tarkoittaa korkeatasoista potilasturvallisuuskulttuuria.

Oikean potilaan tulee saada oikea hoito oikeaan aikaan ja turvallisesti. Potilaalle ei saa aiheutua mitään haittaa hänen ollessaan tekemisissä terveydenhuollon kanssa. Näihin kahteen seikkaan kiteytyy SPTY:n varapuheenjohtajan, HUSin laatuylilääkärin Sanna-Maria Kivivuoren mukaan hyvä potilasturvallisuus.

– Potilasturvallisuus on yksi merkittävä terveydenhuollon laadun osa-alue. Potilasturvallisuuteen kuuluu lääkitys, laite-, infektio-, toimitila-, tieto- ja säteilyturvallisuus, Kivivuori luettelee. 

Potilaalla sekä henkilökunnalla on oma näkemyksensä potilasturvallisuuden tilasta. Kivivuori toteaa, että potilasturvallisuutta myös mitataan monin erilaisin mittarein. 

– Olennaista on halu parantaa ja kehittää potilasturvallisuutta, virheistä oppiminen sekä ennakoivan potilasturvallisuuden kehittäminen.

Digitalisaatiosta on Kivivuoren arvion mukaan selvää hyötyä potilasturvallisuuden ylläpitämisessä. 

– Digitalisaatio vakioi asioita ja voi auttaa käyttäjäänsä potilasturvallisuuden lisäämisessä. Esimerkiksi kehittynyt asiakas- ja potilastietojärjestelmä ohjaa, estää virheitä ja muistuttaa käyttäjäänsä.

Kanteluista seurattava parannustoimenpiteitä potilasturvallisuuteen 

Ennakoivaan potilasturvallisuustyöhön sisältyvät yhtenäiset toimintatavat sekä hyvä ja selkeä ohjeistus. Potilasturvallisuuden edistäminen kuuluu terveydenhuollossa kaikille. Oma kokonaisuutensa on potilasturvallisuuden johtaminen. 

– Terveydenhuollon oman potilasturvallisuustyön lisäksi Suomessa toimii aktiivinen Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY, joka kouluttaa, tekee ja koordinoi tutkimusta sekä osallistuu potilasturvallisuuden kehittämiseen, Kivivuori sanoo. 

Reaktiivisessa potilasturvallisuustyössä Kivivuoren mukaan erityisen tärkeää on virheistä oppiminen. Erilaisten poikkeamailmoitusten käsittelyn avulla opitaan ja kehitetään potilasturvallisuutta. 

– Vaaratapahtumailmoitukset, lääkityspoikkeamat, laitevaarailmoitukset – näiden selkeä käsittelyprosessi ja jatkoparannuksista sopiminen ovat perusta hyvälle potilasturvallisuustyölle. 

Kivivuori pitää tärkeänä, että potilaiden tekemistä muistutuksista, kanteluista ja potilasvahinkoilmoituksista seuraa potilasturvallisuuteen liittyviä parannustoimenpiteitä. Tulevaisuudessa Kivivuori haluaisi nähdä potilasturvallisuustyön painottuvan entistä enemmän ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

– Jatkossa potilas olisi hyvä ottaa enemmän mukaan potilasturvallisuustyöhön. Potilaan osallistamisessa on tietenkin olennaista, että potilaalle jaetaan tietoa ja häntä perehdytetään siihen, mikä on hyvää potilasturvallisuutta. 

Miten digitaalisilla ratkaisuilla parannetaan hyvinvointia?

Next article