Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Omahoitomalli vapauttaa kaikkien aikaa
Omahoito

Omahoitomalli vapauttaa kaikkien aikaa

omahoito
omahoito
Etämittausta käyttävän potilaan aikaa ja rahaa säästyy, kun toistuvat laboratoriokäynnit, matkakulut ja tulosten odottelu jäävät pois. Kuva: Getty Images

Perinteisesti varfariinia käyttäneet asiakkaat ovat käyneet INR-hoitajan vastaanotolla tarkastuttamassa INR-arvonsa ja samalla kuulemassa oikean varfariiniannostuksensa. Kun mittaukset voi tehdä kotona, säästetään sekä asiakkaan että hoitohenkilökunnan resursseja.

– Olemme käyttäneet Marevan-asiakkaiden etämonitorointilaitteita jo jonkin aikaa. Nyt Sitran uuden osarahoittaman hankkeen kautta olemme hankkineet lisää laitteita, Oulunkaaren kuntayhtymän vt. Terveyspalvelujohtaja Ritva Väisänen sanoo.

Etämittausta käyttävän potilaan aikaa ja rahaa säästyy, kun toistuvat laboratoriokäynnit, matkakulut ja tulosten odottelu jäävät pois. Lisäksi mittauslaite ja -liuskat sekä älypuhelimen sovellus ovat Väisäsen mukaan maksuttomia.

– Etämittaus sopii hyvin eri ikäisille potilaille, joiden INR-arvot ovat tasapainossa sekä niille, jotka haluavat ottaa enemmän vastuuta hoidostaan. Myös muistisairaiden tai liikuntarajoitteisten potilaiden lähiomainen voi nyt hoitaa mittaukset kotona. 

Digitaalisesti siirtyvät mittaustulokset vapauttavat myös hoitohenkilökunnan aikaa. Lisäksi potilaita seurataan tarkasti, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Sitran tavoitteena onkin edistää toimivien digitaalisten hoitoratkaisujen käyttöönottoa Suomessa.

– Paremman hoidon ja kustannussäästöjen ohella tavoitellaan lisää näyttöä digitaalisen hoitoratkaisun soveltuvuudesta perusterveydenhuoltoon. 

Sitoutuminen parantaa hoitotasapainoa

Tavoitteena on mahdollisimman hyvä hoitotasapaino. Osa asiakkaista on opastettu omatoimisen vieritutkimuslaitteistolla tehtävän mittauksen lisäksi myös määrittämään oma Marevan-annos.  

– Kun asiakas voi itse määritellä Marevan-annostuksensa, se lisää sitoutumista ja parantaa tutkitusti hoitotasapainoa, Väisänen sanoo.

Jatkossa ihmisten terveydentilaa seurataan yhä useammin osana normaalia arkea. Kotona tehtävät mittaukset mahdollistavat arvojen seurannan joustavasti. Väisänen painottaa, että omahoitomalli johtaa hyvään hoitotasapainoon.

– Laitteet ja sovellukset kehittyvät entistä helppokäyttöisemmiksi ja kustannukset laskevat käytön lisääntyessä. Etämonitoroinnissa on monia hyviä puolia terveyshyötyjen lisäksi.

Next article