Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Oikea vaikuttavuus lisää terveydenhuollon resursseja
Potilaslähtöinen terveydenhuolto

Oikea vaikuttavuus lisää terveydenhuollon resursseja

Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuiset kansalliset rekisterit, meidän tulisi olla maa, josta katsotaan mallia ja jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Kuva: Getty Images

Janne Martikainen

terveystieteiden tiedekunnan professori ja Vaikuttavuuden talon vastuuprofessori, Itä-Suomen yliopisto

Palvelutuotannon tilannekuvan ajantasaisuus mahdollistaa vaikuttavuustiedon hyödyntämisen. Kun hoidon intensiteettiä suunnataan vaikuttavuuden perusteella, oikea potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Tällä voidaan parhaimmillaan aikaansaada terveydenhuollossa merkittävä tuottavuus- ja vaikuttavuusloikkia.

– Vaikuttavuus on trendikäs asia, mutta mitä sillä tarkoitetaan terveydenhuollossa? Keskitytäänkö vain kustannuksiin vai huomioidaanko myös saadut terveyshyödyt? Mikä on hoidon tai prevention vaikutus työ- ja toimintakykyyn? Tarvitaan tilannekuva koko hoitopolun matkalta, toteaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan professori Janne Martikainen, joka on myös Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon vastuuprofessori.

– Haasteena on, että fokus on usein prosessimittareissa ja tuottavuudessa, erityisesti läpimeno- ja hoitoajassa, ei niinkään saatujen terveyshyötyjen mittaamisessa. Tieto on pirstaleista. Kohdentamalla hoitoja ja preventioita parannetaan käytettävissä olevia resursseja. Tässä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, Martikainen jatkaa.


Ennaltaehkäisevä preventiivinen hoitomalli

– Voisimmeko me siirtyä palveluiden ostoista vaikuttavuuden hankintaan? Ostettaisiinkin vältettyjä sydäninfarkteja? Hoitotoimenpiteiden sijaan pitkäjänteisiä terveyshyötyjä? Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Sekä ajattelua budjettikausien yli, eli tarvitaan malttia ja kykyä odottaa hyötyjä. Olisi hyvin mielenkiintoista, jos siirtyisimme edes osin vaikuttavuusperustaiseen rahoitusmalliin, Martikainen ehdottaa.

Digitaaliset alustat tuovat skaalautuvuutta hoitoon, seurantaan ja tulosten analysointiin. On erittäin tärkeää seurata, mitkä asiat vaikuttavat hoitotuloksiin, jotta päästään jatkuvan oppimisen kehälle.

– Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuiset kansalliset rekisterit, meidän tulisi olla maa, josta katsotaan mallia ja jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Olemme kokoamme isompi toimija väestöterveyden testialustana, tämä voi tuoda laaja-alaisesti kansainvälisen lääketeollisuuden, teknologiayritysten ja järjestelmätoimittajien investointeja Suomeen ja synnyttää uutta teknologiavientiä, Martikainen summaa.

Next article