Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Hoivatyötä tekevän tulee asettua ikäihmisen rytmiin
Hoivapalvelut

Hoivatyötä tekevän tulee asettua ikäihmisen rytmiin

Hoivatyötä
Hoivatyötä
Kuva: Getty Images

Psykologi Aku Kopakkalan mukaan henkilökemialla on erittäin suuri merkitys ikäihmisten kotihoivatyössä. Hoitajan seurassa pitäisi olla turvallinen ja hyvä olo.

Aidossa kohtaamisessa ollaan kiinnostuneita toinen toisistaan kokonaisina ja keskenään tasa-arvoisina ihmisinä. Pitää nähdä hoitajan ja hoidettavan roolien ohi, uskaltaa kohdata ja kuunnella, pyrkiä olemaan siinä arvokkaassa hetkessä toisen ihmisen kanssa, eikä vain leikkiä hoitajaa ja potilasta, Aku Kopakkala pohtii.

Jokainen on arvokas

Ikäihmisen kohtaaminen ei Aku Kopakkalan mukaan juuri eroa muusta inhimillisestä kohtaamisesta. Toisen kuuntelemisessa on tärkeää olla kiinnostunut siitä, mitä toinen oikeasti sanoo, eikä vain olettaa. Hän vertaa ikäihmisen hoivasuhdetta siinä mielessä pikkulapseen, että iän myötä hoivakontakteja on jälleen vähän.

Hoidon suorittaminen ei ole tärkein asia, vaan hetkessä oleminen.

– Ikääntyneellä on niukasti ihokontaktia, jos häntä ei kosketeta. Tervehtimään tulevat sukulaiset eivät välttämättä kerro mieltä kuohuttavia ja kiinnostavia asioita, kun halutaan säästää omaista. Silloin aidot kohtaamiset jäävät pieniksi ja kotiavustajan merkitys korostuu siinä, miten arvokkaaksi hoidettava tuntee itsensä. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas, ja haluaa tulla nähdyksi.

Iän myötä tapa käsitellä asioita muuttuu ja suhtautuminen maailmaan voi olla pohtivampaa kuin nuorempana. Hoivatyötä tekevän pitäisi pyrkiä pääsemään samaan rytmiin ikäihmisen kanssa.

– Se edellyttää aikaa ja rauhallista kuulostelemista. Hoidon suorittaminen ei ole tärkein asia, vaan hetkessä oleminen. Vilpittömästi yhdessä tekeminen on antoisaa, vaikka musiikin kuuntelu, eikä vain ”pidetä” vanhuksille musiikkihetkeä. Hoivahetki voi olla antoisaa molemmille, kun keskustellaan ajankohtaisista asioista tai muistellaan, mistä viimeksi keskusteltiin, Aku Kopakkala sanoo.

Henkilökemiat kuntoon

Hoivatyötä tekevän oman mielenrauhan pitää olla hyvä. Työssä vaaditaan kypsyyttä ihmisenä, jotta jaksaa olla empaattinen. Sitä taitoa voi olla nuorellakin.

Ikäihmisellä pitäisi olla oikeus hoitajaan, jonka kanssa on hyvä olla. Aku Kopakkala arvostaa suuresti lähi- ja kotihoitajia.

– He eivät ole urakeskeisiä, vaan osaavat olla rauhallisesti läsnä. Hoitaja on keskeinen hyvinvoinnin ylläpitäjä.

Next article