Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Antikoagulaatiohoidon etämonitorointi lisää elämänlaatua
Sponsoroitu

Tuomas Mäkynen

toimitusjohtaja, Orla DTx Oy

Hyvässä hoitotasapainossa olevassa antikoagulaatiohoidossa INR-arvo pysyy hoitoalueella yli 80 prosenttia ajasta. Etämonitoroinnin avulla varmistetaan, että varfariinihoito on tehokasta.

FinWAF-tutkimuksessa osoitettiin, että huonossa antikoagulaatiotasapainossa olevien potilaiden riski kuolla tai saada aivohalvaus on yli kolminkertainen verrattuna heihin, joiden varfariinihoidon TTR (eli aika, jona varfariinihoito on ollut terapeuttisella INR-tavoitealueella) on yli 70. Erittäin hyvin toteutuneessa varfariinihoidossa, jossa TTR on suurempi kuin 80, riski on vieläkin pienempi.

– Hoidon tasapaino varmistetaan seurannalla. Kun seurannan voi tehdä kotona, se lisää potilaan vapautta toimia ja liikkua sekä helpottaa myös läheisten arkea. Huono hoitotasapaino voi päätetapahtuman sattuessa aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi suuria kustannuksia sekä terveydenhuollolle että yhteiskunnalle, Orla DTx Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mäkynen kertoo.

Hyvä hoito on yksilöllistä

Varfariiniannoksen koko määritellään aina yksilöllisesti. Kun potilaalla on mahdollisuus säätää annostusta INR-mittauksen perusteella, minkä voi kotona tehdä useammin kuin käymällä kerran kuukaudessa laboratoriossa, antaa se vapautta ja turvallisuuden tunnetta. Potilas tietää itse parhaiten oman elämäntilanteensa ja ruokavalionsa. Omahoitomalli onkin tehokas tapa sitouttaa ja parantaa hoitotuloksia.

Omahoidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa potilas mittaa ja säätää itse omaa varfariiniannostaan. Haaste on, että tämä tieto ei välity terveydenhuoltoon. Kun INR-arvo välitetään suoraan mittalaitteesta puhelinsovelluksen kautta, tieto siirtyy luotettavasti. Samaan puhelinsovellukseen syötetyt muutokset elintottumuksissa tai lääkityksessä näkyvät rakenteellisena tietona ammattilaisen näkymässä. Kun ammattilaisella on näkymä potilaan hoidon tilaan tapahtuu kommunikaatio tarveperusteisesti ja hoitotyö tehostuu. Palvelu mahdollistaa myös nopean reagoinnin, jos INR-arvo poikkeaa tavoitellusta.

Tuloksia vaikuttavuusperusteisella hinnoittelumallilla

Terveydenhuollon ammattilaiset valitsevat potilaat, jotka soveltuvat Orla INR-etämittauksen piiriin. Potilaan omaan puhelimeen ladataan sovellus, joka ohjaa ja muistuttaa tekemään mittaukset potilaskohtaisen mittausohjelman mukaisesti. Verinäytteen tulokset siirtyvät Bluetoothilla mittalaitteesta automaattisesti potilaan puhelinsovellukseen ja sitä kautta suoraan hoitohenkilökunnalle, joka voi tarvittaessa säätää varfariiniannostusta tai mittausohjelmaa. Potilas voi käyttää joko INR-Omamittausta, jossa antikoagulaatiohoitaja säätää sähköisen varfariinikortin annostuksen tai INR-Omahoitoa, jossa potilas säätää annostuksen itse. Tieto lääkemäärästä menee hoitohenkilökunnalle, ammattilainen näkee aina samat tiedot kuin potilas. Tämä mahdollistaa siirtymisen kalenteriperusteisesta hoidosta tarveperusteiseen, jossa hoitoon puututaan vain tarvittaessa.

Orla DTx Oy:n palveluun kuuluvat Orla Etämittaus -sovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaite, mittaliuskat ja sähköinen varfariinikortti. Orla INR-etämittaus on ainoa antikoagulaatiohoidon muoto, jossa on tehotakuu. Palvelun veloitus riippuu saavutetusta hoitotasapainosta.

Orla INR etämonitoroinnilla on FinCCHTA:n Digi-HTA suositus. Palvelu soveltuu käytettäväksi varfariinihoitoa saavien potilaiden omamittaukseen tai omahoitoon. Palvelun vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä ja sen käyttöön liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.

– Suurin osa potilaista soveltuu etämonitorointiin. Tärkein tekijä on potilaan valmius ja halukkuus ottaa vastuuta, mutta valinnan tekee hoitohenkilökunta. Ikä ei ole kriteeri, Mäkynen painottaa.

Orlan moderni ja vaikuttava varfariinihoidon seuranta

• parantaa hoitotasoa kustannustehokkaasti
• mahdollistaa tarveperustaisen hoitotyön
• lisää potilaan vapauksia samalla säilyttäen tiiviin kontaktin hoito-henkilökuntaan

Miten varfariinihoitoa saavien potilaiden terveyttä voidaan edistää?

Roche Diagnostics Oy, Revontulenpuisto 2c, 02100 Espoo

Next article