Etusivu » Tuki- ja liikuntaelimet » Painehaavariskissä olevat tunnistettava
Painehaava

Painehaavariskissä olevat tunnistettava

Kansainvälisesti painehaavojen aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten on arvioitu olevan jopa 4 % terveydenhuollon menoista. Kuva: Getty Images

Painehaavoja voidaan yhteiskunnan tasolla ehkäistä muun muassa investoimalla koulutukseen sekä riittävään henkilöstön määrään.

Painehaava syntyy nimensä mukaisesti ihoon ja kudoksiin kohdistuvasta paineesta. Yleensä painehaava sijaitsee luisella kehonalueella, kuten ristiselässä, lonkkien alueella tai kantapäissä. Sairaanhoitaja ja auktorisoitu haavahoitaja Maarit Ahtiala kertoo, että painehaava voi kehittyä esimerkiksi leikkaustoimenpiteen aikana, mikäli ehkäisykeinot eivät ole käytössä. 

– Ei tarvita viikkojen vuoteessa makaamista, jotta painehaava kehittyy. Painehaava voi saada alkunsa jo muutamissa minuuteissa.

Ahtiala muistuttaa myös, että tilanteen ollessa otollinen painehaava voi kehittyä minkä ikäisille tahansa. 

– Painehaava voi syntyä kotihoidosta erikoissairaanhoitoon tilanteissa, joissa ihminen ei itse kykene poistamaan paineen aiheuttajaa, muuttamaan asentoaan tai kertomaan hoitavalle henkilölle paineen aiheuttamasta kivusta. 

Painehaavojen ehkäisemisestä mittavat säästöt

Painehaavojen merkittävyys terveydenhuollon haittatapahtumana korostuu edelleen. Painehaavat ovat kivuliaita, lisäävät potilaiden infektioalttiutta ja kuolemanvaaraa – eli vaarantavat potilasturvallisuutta ja huonontavat potilaiden elämänlaatua. 

– Kansainvälisesti painehaavojen aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten on arvioitu olevan jopa 4 % terveydenhuollon menoista. Kustannukset voivat Suomessa siis nousta yli 800 miljoonaan euroon vuosittain, Ahtiala sanoo. 

Suurin osa potilaiden painehaavoista on kuitenkin ehkäistävissä. Painehaavariskissä olevan yksilön tunnistamiseen on olemassa riskiarviointimittareita. 

– Mittarin lisäksi terveydenhuollon ammattilaisen arvio riskin vakavuudesta on tärkeää, Ahtiala painottaa.   

Painehaavan ehkäisyyn tuleekin Ahtialan mukaan kiinnittää huomiota kaikissa hoitoketjun vaiheissa, kaikissa terveydenhuollon yksiköissä ja kotihoidossa.

– Painehaavan ehkäisy kuuluu potilaan hoitoketjun jokaiseen vaiheeseen. Tämä vaatii strategista johtamista, yhtenäisiä toimintaperiaatteita, eri toimijoiden tahtotilaa, ymmärrystä ja sitoutumista ehkäisytoimiin sekä henkilöstön koulutusta.

Liian moni kärsii painehaavoista, jotka oltaisiin voitu välttää

Miten terveydenhuollossa vastataan haasteisiin?

Next article