Etusivu » Tuki- ja liikuntaelimet » Miksi työnantajan ja päättäjän kannattaa kiinnostua tule-terveydestä?
Työkyvyttömyys

Miksi työnantajan ja päättäjän kannattaa kiinnostua tule-terveydestä?

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmat vaikeuttavat monen suomalaisen arkea.

Tule-ongelmat heikentävät työ- ja toimintakykyä. Ne tulevat kalliiksi työnantajille ja koko yhteiskunnalle aiheuttaen muun muassa noin
950 000 avoterveydenhuollon käyntiä vuodessa. Jos nämä käynnit jakautuisivat tasaisesti vuoden jokaiselle tunnille, olisi avoterveydenhuollon tule-käyntejä yli 100 per tunti ympäri vuorokauden. Työikäisillä tule-ongelmat aiheuttavat pelkästään Kelan maksamina sairauspäivinä noin 14 000 henkilötyövuoden menetyksen.

Meillä ei ole jatkossa varaa nykyiseen määrään työkyvyttömyyseläkkeitä ja menetettyjä veroeuroja.

Suomen väestön ikääntyessä Euroopan nopeinta vauhtia on välttämätöntä ottaa tule-terveys vakavasti. Riittävä tule-terveys tuo toimintakykyä, joka mahdollistaa kansalaisen osallisuutta. Valitettavasti THL:n tilastoissa oli viitteitä jo ennen koronaa, että liikkumisongelmat ovat yleistymässä sekä keski-ikäisillä että iäkkäillä. Ikä lisää kolotuksia ja tuo myös tule-vaivoja. Ikääntyvän väestön toimintakyvystä tulee näin ollen entistä suurempi kansantaloudel­linen kysymys. Samalla työikäisen väestön työkyky nousee aiempaa suurempaan rooliin. Meillä ei ole jatkossa varaa nykyiseen määrään työkyvyttömyyseläkkeitä ja menetettyjä veroeuroja.

Terveyttä edistävät päätökset kantavat hedelmää tulevaisuudessa

Hyvä uutinen on, että tehokkaita keinoja tule-terveyden säilyttämiseen, parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn on olemassa. Näiden toimenpiteiden positiiviset vaikutukset ulottuvat samalla myös muihin kansansairauksiin. Työnantajan panostus työntekijöiden tule-terveyteen tuo työkykyä ja vähennyksiä sairauspoissaoloihin. Yhteiskunnan tasolla tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämistä on tehtävä suunnitelmallisesti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen.

Kuntavaaleissa ratkaistaan suomalaisten tulevaisuuden toimintakykyä. Sote-kysymykset, kuten varhainen puuttuminen, toimivat hoitopolut ja kuntoutus ovat tärkeitä. Kuntalaiset tarvitsevat kuitenkin päättäjiä, joiden työ myös edistää ennaltaehkäisevää, liikkumiseen kannustavaa ja toimintakykyä tukevaa arjen elinympäristöä ja palveluvalikoimaa. Tämä työ vaatii myös järjestöjä, joiden toimintaedellytykset on turvattava. Terveyttä edistävät päätökset ovat tämän päivän arvovalintoja, jotka kantavat hedelmää tulevaisuudessa.  

TULE ry:n kokoama Kansallinen TULE-ohjelma ”Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa” kokoaakin keinoja tule-terveyden edistämiseksi sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että kunnissa.

Kirjoittaja Marja Kinnunen toimii Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry:n toiminnanjohtajana.

Next article