Etusivu » Syöpä » Syöpä on eurooppalaisten yhteiskuntien suurimpia terveyshaasteita
Syöpä

Syöpä on eurooppalaisten yhteiskuntien suurimpia terveyshaasteita

Kuvat: Getty Images ja Suomen Syöpäpotilaat ry

Minna Anttonen

toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry

Vuosittain noin 34 000 ihmistä Suomessa saa syöpädiagnoosin.

Tapausmäärät kasvavat, muutamat syöpäsairaudet lisääntyvät, huonon ennusteen syövät harvinaistuvat ja parantumatonta syöpää sairastavien elinikä pitenee. Elossa olevia henkilöitä, joilla on todettu jokin syöpäsairaus, oli Suomessa vuoden 2018 lopussa noin 290 000.

EU:n terveysohjelman (EU4Health) panostukset syövän ehkäisyyn ovatkin suuret. Sairauden torjunnassa nostetaan esiin ihmisten elinympäristöihin ja kulttuuriin liittyviä seikkoja. EU:n syöväntorjuntaohjelman (Europe’s Beating Cancer Plan) yksi osa käsittelee potilaiden ja syöpäselviytyjien elämänlaatua sekä seurantaa. Monelle sairastuneelle jää syövästä tai sen hoidosta hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia haittoja, jotka jatkuvat pitkään sairastamisen jälkeen tai jopa loppuelämän.

Suomessa syövän hoitotulokset ovat erittäin hyviä. Kuitenkin ymmärrys syövästä sairautena, jonka hoidon myöhäis- ja haittavaikutukset jättävät usein leimansa sairastuneen loppuelämään toimintakykyä alentavasti, puuttuu terveydenhuoltojärjestelmästämme.

Asia tulee usein yllätyksenä myös sairastuneille itselleen hoitojen jälkeen. Sekä kehon että mielen kuntoutusta on syöpäpotilaille satunnaisesti saatavilla, eikä sen tarpeesta tai laadusta tiedetä tarkasti. Syöpä ei ole yksi sairaus, vaan eri syöpätyyppien ja hoitojen vaikutukset sairastuneiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn ovat vaihtelevia.

Parasta mahdollista hoitoa myös tulevaisuudessa

Terveydenhuollolle uusien syöpähoitojen käyttöön saaminen on tärkeää, jotta myös tulevaisuudessa Suomessa syöpään sairastuessaan voi saada parasta mahdollista hoitoa. Tilanne on haastava, koska potilaskohtaisesti on yhä vähemmän varoja käytettävissä: tulevaisuudessa lähes puolet meistä sairastuu johonkin syöpäsairauteen elämänsä aikana. Koska koronapandemian varjossa syöpädiagnoosit ovat viivästyneet, hoitovelan purkaminen ja se, että sairastuneet oletettavasti tulevat erikoissairaanhoidon potilaiksi pidemmälle edenneen taudin kanssa seuraavina vuosina, korostaa potilasjärjestöjen työn merkitystä.

Suomen Syöpäpotilaat ry on toiminut jo 50 vuoden ajan syöpäpotilaiden vertaistuen, tiedonsaannin ja hoidon sekä kuntoutuksen edunvalvonnan puolesta. Sairastuvien määrän kasvu on haaste myös potilasjärjestötoiminnalle. Kun syövästä tiedetään enemmän, sen hoito yksilöllistyy. Samalla myös sairastuneiden vertaistoiminnan ja tiedon saannin tarpeetkin monimuotoistuvat.

Next article