Skip to main content
Etusivu » Syöpä » Geenianalyysin hyödyntäminen syövän diagnostiikassa
Geenitutkimukset

Geenianalyysin hyödyntäminen syövän diagnostiikassa

geenianalyysi
geenianalyysi
NGS-menetelmän avulla pystytään tutkimaan tarkasti ihmisen perimätietoa. Kuva: Getty Images

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Amgen Ab:n kanssa.

Juha Kononen

syöpätautien erikoislääkäri, LT

NGS-geenianalyysin avulla voidaan etsiä hoitoa, joka kohdentuu kyseiseen kasvaimeen parhaiten, tai poissulkea sellaisia hoitoja, jotka eivät sovellu kyseisen syövän hoitamiseksi.

NGS tulee sanoista Next Generation Sequencing. Suomeksi sillä tarkoitetaan uuden sukupolven sekvensointimenetelmää, jolla pystytään tutkimaan tarkasti ihmisen perimää.

– Käytännössä NGS-menetelmä on geenidiagnostiikkaa, kertoo syöpätautien erikoislääkäri, LT Juha Kononen.

NGS-analyysista voi olla apua joidenkin syöpätautien diagnostiikassa ja hoidossa. Esimerkiksi keuhkosyöpiä on olemassa kahta eri tyyppiä, pienisoluista ja ei-pienisoluista. Geenianalyysi on hyödyllinen jälkimmäisessä, joita Suomessa löydetyistä keuhkosyövistä on noin 85 prosenttia.

Ei-pienisoluisista keuhkosyövistä noin puolesta löytyy jokin geenimuutos, johon on tällä hetkellä olemassa tai tulossa täsmälääke.

– Geenianalyysin avulla voidaan saada selville, missä geenissä mutaatio sijaitsee ja millainen se on. Löydöksen mukaisesti sen hoitoon valitaan täsmälääke. Kyse on siis geeniohjatusta syöpähoidosta.

”Joka vuosi tulee uutta tietoa”

Etäpesäkkeitä lähettävien suolistosyöpien hoidossa on ollut muutamien vuosien ajan rutiinina, että NGS-analyysin avulla tarkistetaan, onko soluissa olemassa tiettyjä mutaatioita. Perinteisesti NGS-analyysi on toiminut suolistosyövissä päinvastoin kuin keuhkosyövissä: sitä käyttämällä on selvitetty mutaatioita, jotta tiedetään, mitkä vasta-aineet eivät sovellu kyseisen suolistosyövän hoitamiseksi.

Geenianalyysin avulla voidaan saada selville, missä geenissä mutaatio sijaitsee ja millainen se on.

– Toisaalta, tämä on nyt jo muuttunut suolistosyövissäkin.

Kononen lisää, että geenianalyysimenetelmä syöpien diagnostiikassa ja hoitamisessa on hyvin nopeasti kehittyvä tieteen alue.

– Joka vuosi tulee uutta tietoa.

Jos sairastaa syöpää, lääkäriltä voi kysyä, voisiko NGS-menetelmän käyttämisestä olla hyötyä sairastamansa syövän hoitamisessa.

– On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat soveltuvuuteen. Esimerkiksi, jotkin geeniohjatuista lääkkeistä voivat aiheuttaa hankalia sivuvaikutuksia tai lääkkeen korvattavuuskriteerit eivät täydellisesti täyty.

Geeniohjattu hoito on jo nyt arkipäivää syövän hoidossa leikkauksen, sädehoidon, solunsalpaajien tai hormonihoitojen rinnalla.

Geeniohjaus osana syöpähoitoja

FI-510-1121-00003-11/2021

Next article