Skip to main content
Etusivu » Sydän ja verisuonitaudit » Oikealla hoidolla ITP-potilaalle mahdollisimman normaali elämä
Hematologiset sairaudet

Oikealla hoidolla ITP-potilaalle mahdollisimman normaali elämä

ITP on sairaus, jossa veren verihiutaleiden määrä on normaalia vähäisempi. Yksi oireista on herkästi alkava verenvuoto. Kuva: Getty Images

Eira Poikonen

hematologi

Sopivan hoitomuodon löytäminen on tasapainoilua yksilöllisten elämänvalintojen välillä. Siksi potilaan osallistaminen hoitomuodon valintaan on tärkeää.

Diopaattinen trombosytopenia eli ITP on sairaus, jossa veren verihiutaleiden määrä on normaalia vähäisempi. Tämä johtuu verihiutaleiden eli trombosyyttien liian nopeasta hajoamisesta pernassa tai maksassa. Sairauden aiheuttajia voivat olla useat lääkkeet, bakteeri- tai virustulehdukset sekä eräät sairaudet. ITP voi myös liittyä muihin immunologisiin sairauksiin.

– Sairauden oireet ilmenevät tavallisesti vasta, kun trombosyyttien määrä on selvästi normaalia vähäisempi, hematologi Eira Poikonen sanoo.

Yksi ITP:n oireista on Poikosen mukaan herkästi alkava verenvuoto.

– Pienikin haava saattaa vuotaa runsaasti, ja usein myös mustelmia ilmaantuu kehoon aiempaa helpommin. Näillä molemmilla oireilla on vaikutusta sairastuneen elämänlaatuun.

Joskus trombosyyttien vähäinen määrä huomataan vasta, kun ITP:tä sairastava joutuu leikattavaksi tai esimerkiksi syöpähoitoihin.

– Tällöin tulee huomioida vuotoriski sekä syöpähoidoissa solusalpaajien vaikutus verisoluihin, Poikonen sanoo.


Potilas mukaan hoitomuodon valintaan

Huomionarvoista on, että verihiutaleiden määrä voi eri ihmisillä vaihdella selvästikin. Hoidon päällimmäinen tavoite ei Poikosen mukaan olekaan veren normaali trombosyyttiarvo.

– Sen sijaan hoidolla pyritään takaamaan jokaiselle sairastuneelle normaali, mahdollisimman omannäköinen elämä harrastuksineen ja muine tärkeine osa-alueineen.

Keskeisintä on löytää kullekin ITP:tä sairastavalle yksilöllinen ja juuri kyseiselle potilaalle sopiva hoitomuoto. Siksi myös potilas tulisi osallistaa hoitomuodon valintaan.

– Sopivan hoitomuodon löytäminen on aina tasapainoilua. Potilaan kuuleminen on olennaista – oman arkensa asiantuntijana hän tietää mikä tuo laatua elämään ja toisaalta mistä ei halua luopua. Tämä kaikki vaikuttaa hoidon valintaan, Poikonen painottaa.

Poikonen jatkaa, että eri lääkkeiden tuomat sivuvaikutukset pyritään minimoimaan esimerkiksi lyhentämällä lääkkeiden hoitoaika mahdollisimman lyhyeksi.

– On selvää, että lääkkeiden tuomat ruoka-ainerajoitukset, kuten edellytys paastoamiseen ennen ja jälkeen lääkkeenoton, vaikuttavat elämänlaatuun merkittävästi. Onneksi vaihtoehtoja löytyy.

Next article