Skip to main content
Etusivu » Sydän ja verisuonitaudit » Kotimittaus helpottaa varfariinipotilaan arkea
Eteisvärinä

Kotimittaus helpottaa varfariinipotilaan arkea

Kuva: Roche diagnostics oy

Varfariinihoidossa olevien eteisvärinäpotilaiden hoitotasapainoa seurataan INR-arvolla, joka perinteisesti mitataan laboratoriokokeella terveysasemalla kuukausittain tai jopa viikottain. Markkinoille tulleet INR-kotimittarit keräävät kiitosta omahoitoon siirtyneiltä potilailta.

Sairaanhoitaja Kati Nurminen työskentelee Hämeenlinnan terveysasemalla pilottihankkeen parissa, jossa yhteistyössä diagnostiikka-alan yrityksen ja puhelinoperaattorin kanssa testataan uuden teknologian avulla toteutettavaa INR-arvon kotimittausta. Etämittareita on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta Hämeenlinnassa ollaan edelläkävijöitä sähköisen järjestelmän hyödyntämisessä.

– Pilottihankkeessamme etämittarilaite kytketään älypuhelimeen, joka lähettää mittauksen tiedot reaaliajassa hoitohenkilökunnalle etämittausohjelmaan, Nurminen kertoo.

Sähköinen järjestelmä lisää hoidon varmuutta ja luo turvallisuuden tunnetta potilaille.

– Potilas ei jää yksin hoidon kanssa. Mahdollisiin epäkohtiin pystytään puuttumaan nopeasti, kun tiedonkulku asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on aukoton, Nurminen kiittelee.

Ennen kotihoitoon siirtymistä etämittarin sopivuus asiakkaalle varmistetaan rinnakkaismittauksilla.

– Hoidon alussa vertaamme kotimittaustuloksia saman päivän aikana otettaviin laboratoriokokeisiin. Tulokset ovat olleet todella laadukkaita, Nurminen kehuu.

Kotimittaukseen siirtyvä potilas saa ennen omahoitoa myös varfariinin omasäätelykoulutuksen, jossa opetetaan säätämään omaa lääkitystä mittaustulosten mukaisesti. Hämeenlinnassa opastetaan asiakkaat myös etämittauslaitteen käyttöön kädestä pitäen.

– Laite on helppokäyttöinen ja myös ikäihmisiltä on löytynyt näppäryys ohjelman käyttöön, Nurminen iloitsee.

Vapautta ja vastuuta omasta hoidosta

Kotimittarit on otettu innostuneesti vastaan eteisvärinäpotilaiden keskuudessa.

– Asiakkaat ovat kokeneet vapauden tunnetta. Erityisesti laboratoriossa ravaamisen loppuminen on riemastuttanut, Nurminen kuvailee asiakkailta saamaansa palautetta.

Kati Nurmisen mukaan kotimittaus on avannut monen silmät myös terveellisten elämäntapojen merkityksestä.

Mahdollisiin epäkohtiin pystytään puuttumaan nopeasti, kun tiedonkulku asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on aukoton

– Kotimittari on ollut hyödyllinen esimerkiksi matkoilla, jossa ruokavalio usein poikkeaa arjesta. Mukana olevan mittarin ansioista potilas on voinut heti havaita, miten herkästi arvot muuttuvat poikkeustilanteissa ja miten tärkeää on syödä monipuolisesti, terveellisesti ja säännönmukaisesti. Osalle asiakkaista on konkretisoitunut myös alkoholin haitallinen vaikutus varfariinihoidon kanssa. On ymmärretty, että alkoholia ei voi yhdistää tähän lääkkeeseen suurina annoksina, sairaanhoitaja listaa kotimittauksen hyötyjä.

Nurminen uskoo, että mittaustulosten konkretisoituminen motivoi sitoutumaan hoitoon tiiviimmin ja kannustaa huolehtimaan kokonaisvaltaisesti omasta hyvinvoinnista.

Lue myös: Eteisvärinän hyvä hoito ei estä harrastamasta kovaakaan liikuntaa

Yhteys hoitohenkilökuntaan säilyy

Uudet hoitomenetelmät kannustavat potilaita ottamaan lisää vastuuta omasta hoidostansa, mutta hoitohenkilökunnan tuki säilyy ennallaan, eikä potilas jää yksin. Päinvastoin.

– Oikeastaan uudet sähköiset palvelut lisäävät yhteydenpidon mahdollisuuksia. Esimerkiksi puhelimitse hoitohenkilökuntaa voi olla vaikea tavoittaa, sähköisesti apua saa huomattavasti nopeammin.

Nurminen kuitenkin korostaa, että kasvokkain kohtaamiset eivät tule loppumaan.

– Asiakkaita, jotka eivät halua tai voi siirtyä kotimittaukseen, palvellaan tulevaisuudessa INR-klinikalla. Kenenkään ei tahtomattaan tarvitse siirtyä kotimittaukseen, sairaanhoitaja vakuuttaa.

Next article