Skip to main content
Etusivu » Raskaus ja perhe » Puhuminen auttaa isää jaksamaan
Isyys

Puhuminen auttaa isää jaksamaan

Isien rooli on viime vuosikymmenten aikana muuttunut, ja siten myös odotukset ovat kasvaneet. Kuva: Unsplash

Henri Hyttinen

MASI-hankekoordinaattori, Miessakit ry

Isät ovat läsnä lastensa kasvatuksessa aiempaa enemmän, mutta samaan aikaan he kokevat haasteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Isien rooli on viime vuosikymmenten aikana monipuolistunut, ja sitä myötä odotukset ovat lisääntyneet. Lisäksi isät kokevat yhä paineita perinteisimmistä isyyteen liitetyistä asioista, kuten taloudellisen turvan tarjoamisesta perheelleen.

– Tasapainon löytäminen työn ja perhe-elämän välillä on toistuva keskustelunaihe isien kanssa. Lisäksi lapsen äidin masennus tai isän oma masennus näkyvät meidän työssämme, kertoo Miessakit ry:n MASI-hankekoordinaattori Henri Hyttinen.

MASI-hanke tarjoaa ja kehittää auttamispalveluita pienten lasten isille, joilla itsellään tai lasten äidillä on masennusoireita. Hyttinen on tavannut työssään useita isejä, jotka ovat hakeutuneet MASI-toimintaan saadakseen apua tilanteeseensa.

Isien jaksamiseen liittyvien ongelmien taustalla on eri tekijöitä. Lapsen syntyessä moni asia muuttuu vanhemmuuden myötä: oma identiteetti, parisuhde ja esimerkiksi mahdollisuus palautua työstä. Toisinaan lapsuudessa koetut traumat nousevat pintaan, kun itse saa lapsia.

– Lisäksi omat vanhemmat voivat asua kaukana tai ovat jo ikääntyneitä, eikä tukiverkkoa ole automaattisesti olemassa, vaan se pitää erikseen rakentaa.

Toisinaan lapsuudessa koetut traumat nousevat pintaan, kun itse saa lapsia.

Hyttisen mukaan masennus voidaan jakaa kolmeen luokkaan, joista ensimmäinen liittyy tunnetilaan, ja on ohimenevää, toinen mielialaan, joka on pidempikestoista ja kolmas diagnosoituun oireyhtymään.

– Masennusoireiden ehkäisemiseksi kannustamme isejä seuraamaan hyvinvointiaan. Voi kysyä itseltään, tuntuuko elämä pakkopullalta vai onko siinä mukana ilon hetkiä? Saanko nukuttua tarpeeksi, tunnenko oloni levänneeksi?

Kannattaa myös miettiä, millaista palautetta saa läheisiltään tai työkavereiltaan, miten lapset voivat ja miten parisuhteessa menee.

Hyttinen korostaa toimivan keskusteluyhteyden tärkeyttä parisuhteessa ja toivoo, että avoin keskustelukulttuuri ulottuisi parisuhteen ulkopuolellekin.

– Aina ei tarvitse puhua ammattilaisen kanssa, kunhan puhuu jollekin.

Next article