Skip to main content
Etusivu » Neurologiset sairaudet » Muistiviikko 2020: Vertaistuki antaa tukea ja toivoa
Muistisairaudet

Muistiviikko 2020: Vertaistuki antaa tukea ja toivoa

Muistiliitto Anna Tamminen
Muistiliitto Anna Tamminen
Anna Tamminen on Muistiliiton järjestöjohtaja. Kuva: Kaisu Jouppi

Tällä viikolla on Suomessa vietetty Muistiviikkoa. Sitä vietetään vuosittain Maailman Alzheimer -päivän (21.9.) yhteydessä. Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus, mutta monet muutkin sairaudet aiheuttavat ongelmia kognitiossa, erityisesti muistissa. Muistiviikko on osa maailmanlaajuista Alzheimer-kuukautta, jonka tavoitteena on lisätä tietoa muistisairauksista ja näin vähentää niihin liittyviä luuloja.

Suomessa on noin 200 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä ja ikääntymisen myötä sairastuneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan tulevina vuosikymmeninä. Muistisairausdiagnoosin jälkeen sekä sairastunut että hänen läheisensä tarvitsevat asiallista ja oikea-aikaista tietoa sekä tukea. Tässä järjestöillä on merkittävä rooli.

Monet sairastuneet ja läheiset kokevat erityisesti vertaistuen antaneen heille toivoa ja selviytymisen keinoja sairauden eri vaiheissa. Keskustelu ja kokemusten vaihtaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa voi olla korvaamattoman arvokasta. Vertaistukea järjestävät esimerkiksi paikalliset muistiyhdistykset ja maakunnalliset Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskukset. Toimintaa on tarjolla eri puolilla Suomea, ja yksinomaan ammatillisesti toimivissa maakunnallisissa Muistiluotsikeskuksissa kohdattiin vuonna 2019 yli 200 000 ihmistä joko yksilöllisesti tai ryhmissä- ja yleisötilaisuuksissa. Tämän lisäksi muistiyhdistykset eripuolilla Suomea tarjoavat vapaaehtoistuen periaatteella runsaasti vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa.

Ryhmien jäseniä ei jätetty yksin koronavarotoimienkaan aikana.

Keväällä koronapandemian alkaessa ryhmien kokoontuminen ei ollut mahdollista. Toiminta siirrettiin nopeasti verkkoon ja keskusteluja jatkettiin tietokoneiden ja puhelimien välityksellä tai perinteisellä kirjepostilla. Ryhmien jäseniä ei jätetty yksin koronavarotoimienkaan aikana.

Yhdistykseltä tukea sitä tarvitseville

Muistiyhdistysten toiminta on osa neurologisesti sairaiden tai vammaisten ihmisten tukitoimintaa. Kullekin sairausryhmälle on omaa yhdistystoimintaa, koska neurologiset sairaudetkin ovat erilaisia. Osa sairauksista on synnynnäisiä, osa vammautumisen seurauksia, osa sairauksia, kuten Alzheimerin tauti, joiden syntymekanismia ei vielä tunneta.

Tänä vuonna Muistiviikon teemana on ”Muistiasia on kaikkien asia”. Esiin nostetaan myös vapaaehtoisten tekemää tärkeää työtä ja kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista tukea muistisairaita ja läheisiä. Yhdistysten vapaaehtoisina toimivat esimerkiksi Muistikaverit, Muistikummit, Aivoterveyslähettiläät tai kokemustoimijat. Vapaaehtoisia tarvitaan pitkäaikaiseen sitoutuneeseen toimintaan tai kertaluontoiseen tai ajoittaiseen toimintaan. Kaikenlaisissa elämäntilanteissa elävät vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Yhdistyksen toimintaa voi tukea myös jäsenmaksun hinnalla, liittymällä jäseneksi. Haluamme nostaa näkyviin ihmisten keskinäisen vapaaehtoisen avun ja tuen voimaa, jota yhdistykset organisoivat.

Hyvää Muistiviikkoa!

Kirjoittaja Anna Tamminen työskentelee järjestöjohtajana Muistiliitossa.

Next article