Etusivu » Neurologiset sairaudet » Edistysaskelia Alzheimerin diagnostiikassa
Alzheimerin tauti

Edistysaskelia Alzheimerin diagnostiikassa

Alzheimer
Alzheimer
Kuva: Adobe Stock

Kysyimme alan asiantuntijalta, Scientific Affair Manager Sami Väisäseltä, miten Alzheimerin testausmenetelmät kehittyvät ja miten tämä näkyy potilaiden elämässä.

Miten Alzheimer diagnosoidaan nykyisin?

Muistilääkäri tai terveyskeskuslääkäri tekee perusselvitykset, joiden pohjalta muistioireinen ohjataan tarvittaessa lisätutkimuksiin.

Siellä selvitetään selkäydinnesteen biomerkkiaineiden, Tau-proteiinien ja amuloidi-beta-24:n määrien muutokset ja tehdään aivojen toiminnalliset kuvantamistutkimukset.

Mikä merkitys on varhaisella diagnoosilla?

Alzheimerin tautiin ei tällä hetkellä ole vielä parantavaa hoitoa, vaikka lääkehoito onkin kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Lääkkeillä pystytään hidastamaan taudin etenemistä, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa lääkehoito aloitetaan, sitä enemmän muistioireinen siitä hyötyy.

Tästä syystä mahdollisimman varhainen diagnoosi on muistioireisen voinnin kannalta olennaisen tärkeä.

Jo puolen vuoden viivästys hoidon aloittamisessa vaikuttaa epäedullisesti lopputulokseen, joten jos muistisairautta epäilee, kannattaa hakeutua viipymättä tutkimuksiin.

Lue myös: Neurologisen kuntoutuksen laadusta on pidettävä huolta

Millä tavalla Alzheimerin testaaminen kehittyy?

Aivan lähitulevaisuudessa suuri muutos tulee olemaan biomerkkiaineiden veritestien käyttöönotto kliinisessä laboratoriodiagnostiikassa.

Automatisoitujen veritestien kehitystyössä ollaan jo varsin pitkällä. Selkäydinnäytteeseen verrattuna verinäyte on helpompi ja riskittömämpi ottaa ja se voidaan tehdä missä tahansa terveyskeskuksessa.

Näin ollen biomerkkiainetutkimukset voitaisiin liittää osaksi perusselvityksiä, jolloin lisätutkimuksia tekevällä asiantuntijalla olisi biomerkkiaineiden tulokset heti käytettävissä. Tämä voisi nopeuttaa jatkotoimenpiteiden päätöksentekoa ja diagnosointia.

Minkälainen merkitys testausmenetelmien kehittymisellä on potilaiden ennusteeseen ja elämänlaatuun?

Yksilöllinen ja riittävän varhain aloitettu hoito hidastavat taudin etenemistä ja parantavat sekä muistisairaan että hänen omaistensa elämänlaatua.

Uudet, paremmat testausmenetelmät nopeuttavat diagnoosin saamista ja hoidon aloittamista, mikäli niistä vain osataan ottaa kaikki hyöty irti. Esimerkiksi hiljattain saataville tulleet automatisoidut selkäydinnesteen merkkiainetestit ovat merkittävästi luotettavampia kuin aiemmin käytetyt testit.

Uusilla testeillä Alzheimerin tauti voidaan havaita jo vuosia ennen oireiden puhkeamista tai ennen kuin muutokset aivoissa ovat nähtävissä magneettikuvauksella.

Kun biomerkkiainetestien luotettavuus kasvaa, voi olla aiheellista harkita niiden käyttöönottoa jo aikaisemmassa vaiheessa hoitopolkua, eikä vasta diagnoosin varmistamiseksi oireiden alettua.

Next article