Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » Testamentti tieteelle: Lahjoittajia yhdistää usko yliopiston rooliin yhteiskuntaa edistävänä voimana
Sponsoroitu

Turun yliopistossa tehtävä tutkimus rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Lisäksi sen hyvä maine houkuttelee sekä opiskelijoita että nuoria tutkijoita. Yliopiston kahdeksan tiedekuntaa kattavat lähes kaikki tieteenalat ja jokaisessa käsitellään oman alan keskeisiä tieteellisiä kysymyksiä. Testamentin tekijä voi helposti tukea juuri itselleen läheistä tieteenalaa ja alan voi valita täysin vapaasti.

Testamentin tekijät ovat hyvin monipuolinen joukko ja heillä ei aina ole yhteyttä Turun yliopistoon. Lahjoittajina on esimerkiksi lapsettomia ja aviopareja, joilla ei ole lähisukulaisia. Toinen merkittävä ryhmä on yliopistolla ja tieteen parissa työskennelleet ja kolmas on Turun yliopiston entiset opiskelijat, jotka kiitollisina saamistaan elämän eväistä haluavat ”maksaa takaisin”. Samoja tahoja, joiden panos on ollut ja on merkittävä Turun yliopiston saamissa rahalahjoituksissa.

Monille lahjoittajille tärkein kohde on lääketiede ja Turun Yliopistosäätiössä suurin osa nimikkorahastoista onkin lääketieteen rahastoja. Myös muut alat saavat merkittäviä lahjoituksia, esimerkiksi kouluneuvos Eeva Matinollin rahasto jakaa vuosittain työskentelyapurahoja kahdelle nuorelle historian tutkijalle kokopäiväiseen tutkimustoimintaan.

Yliopistosäätiön omaisuus on laajasti hajautettu

Turun Yliopistosäätiön ainoa tarkoitus on Turun yliopiston tukeminen ja se myöntää testamenteilla saaduista rahastopääomista apurahoja. Testamentin tekijät voivat luottaa siihen, että testamentatut varat ovat luotettavassa, tehokkaassa ja tuottavassa hoidossa.

Kun Turun Yliopistosäätiö saa testamentilla varoja, se perustaa pääoman säilytystä varten testamenttaajan nimeä kantavan nimikkorahaston. Sieltä rahaston tuotot jaetaan testamentin tekijän määräämään tutkimukseen ja opetukseen Turun yliopistossa. Sekä sijoitustoiminta että apurahojen jakoprosessi hoidetaan tehokkaasti ja hyvää hallintotapaa noudattaen.

Säätiön sijoitustoiminta on suunniteltu pitkällä tähtäimellä ja omaisuus on hajautettu laajasti. Jokainen nimikkorahasto on osa kokonaisuutta: kaikki saavat saman tuottoprosentin ja kulut jaetaan rahastopääomien suhteessa. Sijoitus- ja hallintokulujen lisäksi säätiöllä ei ole muita toimintakustannuksia.

Tarvitsetko apua nimikkorahaston tarkoituksen määrittelyssä?

Testamentin voi laatia itse, mutta Turun Yliopistosäätiö suosittelee asiantuntijan käyttöä. Turun Yliopistosäätiön nettisivuilla on sekä testamenttia suunnittelevalle että testamentin laatijoille käytännön ohjeita.

Turun Yliopistosäätiö auttaa testamentin nimikkorahaston tarkoituksen määrittelyssä. Esimerkiksi yhden sairauden, kapean tieteenalan tai muu rajaava ehto voi vähentää apurahahakemusten määrää. Tieteen kannalta on tärkeää, että rahastot saavat riittävästi hakemuksia, joista yliopiston tieteelliset asiantuntijat valitsevat parhaat. Apurahan saajat tietävät  aina lahjoittajien halusta auttaa kyseistä tutkimusalaa.

Leila ja Reijo Alhon rahasto syntyi tieteen merkityksestä omassa elämässä

Pariskunnan motiivi testamentille oli kiitollisuus Reijon saamasta hyvästä hoidosta yliopistosairaalassa. Reijon kuoleman jälkeen Leilalla todettiin tupakoimattomuudesta huolimatta keuhkosyöpä ja hän päätti täsmentää omaa osuuttaan testamentissa.

Leilalla ja Reijolla ei ollut lapsia. Testamentin teki varatuomari, joka tunsi Turun Yliopistosäätiön toiminnan ja oli pariskunnan ystävä. Yhdessä Turun Yliopistosäätiön kanssa testamenttiin laadittiin rahaston sääntöluonnos, jolla turvattiin lesken toimeentulo, hautajaiskustannukset ja haudan hoito.

Apurahoja myönnetään sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksen ja hoidon kehittämisen lisäksi keuhkosyövän varhaiseen diagnostiikkaan liittyvään tutkimukseen. Vuosittaiset apurahat ovat yli 40 000 €. Määrä mahdollistaa kahden kokopäiväisen tutkijan työn ilman taloudellisia huolia pitkälle tulevaisuuteen.

testamenttilahjoituksen-tekeminen

Haluatko tukea parempaa tulevaisuutta testamentillasi?

Next article