Etusivu » Kultaiset vuodet » Ikääntynyt hyötyy kriisiavusta
Mielenterveys

Ikääntynyt hyötyy kriisiavusta

Kuva: Getty Images

Ikääntyessä mielenterveyden tärkeä rooli osana toimintakykyä korostuu. Kun mielen hyvinvointia tuetaan ajoissa, on ikääntyneen mahdollista säilyttää paremmin kokonaisvaltainen toimintakyky.

Toimintakyvyn laskuun johtaviin mielialaoireisiin kuten ruokahaluttomuuteen, masentuneisuuteen tai voimattomuuteen on hyvä kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa, sanoo ikäihmisten palveluita suunnitteleva Sonja Maununaho Suomen Mielenterveysseurasta.

Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus tarjoaa maksutonta keskusteluapua kaikille sekä koordinoi valtakunnallista kriisikeskusten verkostoa. Vuonna 2016 päättyneen RAY:n rahoittaman Mirakle-hankkeen puitteissa kokeiltiin muun muassa ikääntyneille suunnattua jalkautuvaa kriisiapua.

– Kokeilussa jalkautuva kriisiapu kohdennettiin yli 60-vuotiaille. Se oli kotiin vietävää, lyhytkestoista keskusteluapua vaikeasta elämäntilanteesta selviämiseksi. Kriisit ovat samantyyppisiä kuin muillakin kriisikeskuksen asiakkailla, mutta ikääntyneillä korostuvat iän mukanaan tuomat sairaudet ja menetykset.

Ikääntyneille suunnatusta kriisiavusta saatiin hyviä kokemuksia. Kahdenkeskinen huomio koetaan tärkeäksi ja se auttaa selkeyttämään elämäntilannetta, tukee arjessa selviämistä ja elämänhallintaa.

– Parasta palautetta on kuulla, että apu on ollut juuri sitä, mitä ihminen on kaivannut.

Kiireettömyys tärkeää

– Ikäihmiset eivät halua olla vaivaksi, eikä apua aina oteta kovin kärkkäästi vastaan. Apua voikin joutua tarjoamaan monta kertaa ennen sen vastaanottamista. Tärkeä on myös kiinnittää huomiota sanavalintoihin: osalle kriisi tarkoittaa esimerkiksi sotatilaa, eikä sitä osata yhdistää oman elämän nykytilanteeseen, toteaa Maununaho.

Mahdollisuus saada apua tarvittaessa kotiin lisäisi turvallisuuden tunnetta. Tällä hetkellä se ei valitettavasti ole mahdollista.

– Palvelun jatkokehittäminen vaatii niukkojen resurssien huomioimista. Suunnitteilla on esimerkiksi kriisipuhelimen kehittäminen ikänäkökulmasta.

Maununaho korostaa eri tahojen ja verkostojen yhteistyötä.

– Vapaaehtoisten ja ammattilaisten tekemä yhteistyö on tärkeää. Mietimme jatkuvasti kokonaispalettia: millä tavalla saamme ohjattua ihmisen juuri sen avun piiriin, jota hän tarvitsee.

Lue myös: Matalan kynnyksen terveydenhuoltoa

Kriisiapu hyödyttää koko yhteiskuntaa

Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen auttaa jatkamaan eteenpäin.

– Kyseessä ei ole vain ikääntyneen hyvinvointi. Jos lyhytkestoisella keskusteluavulla voidaan auttaa ikääntynyttä purkamaan vaikea tilanne ja selviämään omassa arjessa paremmin, se auttaa vähentämään muiden työntekijöiden, palveluiden ja omaisten kuormittumista.

Kriisiapuun panostaminen hyödyttää yhteiskuntaa myös taloudellisesti.

– Yksi mielenterveyden edistämistyöhön investoitu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisesti, Maununaho muistuttaa.

Next article