Etusivu » Kultaiset vuodet » Ikä näkyy silmissä
Ikänäkö

Ikä näkyy silmissä

kaihi-ikanako
kaihi-ikanako
Näköä haittaavaa kaihia hoidetaan leikkauksella, jossa samentunut linssi korvataan keinomykiöllä. Kuva: Getty Images

Ikääntyessä jopa kolmannes 65 vuotta täyttäneistä sairastuu silmän linssiä samentavaan kaihiin. Kaihi estää valon pääsyn verkkokalvolle ja heikentää näköä.

Lukemista hankaloittava, hämäränäköä heikentävä ja kontrastiherkkyyttä alentava kaihi on ikääntyvien yleisin silmäsairaus.

Usein näköä haittaavien oireiden kanssa myös sinnitellään turhan pitkään.

Kaihissa silmän mykiö samentuu syystä tai toisesta. Silmään kertyy vuosien varrella erilaisia aineenvaihduntatuotteita muun muassa elämäntapatekijöiden seurauksena. Kaihi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa elämää jokaiselle riittävän vanhaksi elävälle, mutta sairautta edistäviksi riskitekijöiksi on tunnistettu esimerkiksi ravitsemustekijät, alkoholi, tupakka, auringonvalolle altistuminen ja tyypin 2 diabetes, silmätautien erikoislääkäri ja silmäkirurgi Jaakko Mattila kertoo.

Kaihi kehittyy tyypillisesti vähitellen pitkän ajan kuluessa.

– Kestää melko kauan, ennen kuin kaihi aiheuttaa näkökykyä aiheuttavaa häikäisyä ja silmän samentumista. Usein näköä haittaavien oireiden kanssa myös sinnitellään turhan pitkään, vaikka nykyteknologia mahdollistaakin kaihin turvallisen ja kivuttoman leikkauksen päiväkirurgisena toimenpiteenä, Mattila kertoo.

Tutkimusten mukaan silmäoireiden kanssa sinnitellään keskimäärin vuosi oireiden havaitsemisen jälkeen ennen silmätarkastukseen hakeutumista.

– Heikentynyt näkökyky altistaa tapaturmille ja vaikeuttaa arkea. Liikenteessä näköongelmainen lisää myös muiden ihmisten tapaturmariskiä, Mattila toteaa ja kannustaa nopeaan reagointiin.

– Näköä haittaavaa kaihia hoidetaan leikkauksella, jossa samentunut linssi korvataan keinomykiöllä. Näön kirkastuminen lisää elämänlaatua ja helpottaa arkea, Mattila jatkaa.

Silmälasiton loppuelämä?

Kaihileikkauksessa potilaalle asennettava keinomykiö valitaan yksilöllisin perustein.

–  Yksitehoisella linssillä saadaan kaihi korjattua, mutta tarve käyttää silmälaseja ei yleensä poistu kokonaan. Moniteho- tai erikoislinsseillä on mahdollista vähentää silmälasiriippuvuutta ja jopa päästä niistä kokonaan eroon, mitä erityisesti aktiivista elämää viettävät kaihipotilaat yleensä arvostavat, Mattila sanoo.

Nykyisin kaihileikkauksia tehdään Suomessa noin 50 000 vuosittain.

– Tyypillisesti kaihileikkaus tehdään 70-75 vuoden iässä. Alkavia kaihimuutoksia on kuitenkin huomattavalla määrällä, yli 30 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä, Mattila avaa ikäihmisten yleisimmän silmäsairauden statistiikkaa.

Next article