Skip to main content
Etusivu » Intiimiterveys » Miten seksuaaliterveys näkyy yhteiskunnassa?
Seksuaaliterveys

Miten seksuaaliterveys näkyy yhteiskunnassa?

Kuva: Unsplash

Eija Koivuranta

toimitusjohtaja, Väestöliitto

Seksuaaliterveys sisältää yksilön kehollisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhteessa seksuaalisuuteen (Maailman terveysjärjestö WHO). Seksuaaliterveys ei siis tarkoita vain tiettyjen sairauksien tai toimintahäiriöiden olemassaoloa tai puuttumista. Yhteiskunnallisessa keskustelussa seksuaali- ja lisääntymisterveys ja seksuaalioikeudet jäävät kuitenkin usein turhan pieneen rooliin, sen laajentaminen on ensiarvoisen tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Jotta jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus hyvään seksuaaliterveyteen, tulee keskeisten seksuaalioikeuksien toteutua. Näitä ovat muun muassa oikeus tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään, oikeus seksuaalikasvatukseen ja seksuaali- ja lisääntymispalveluihin sekä oikeus päättää itse seksuaalisuudesta omissa ihmissuhteissa ja lastenhankinnasta.

Hyvään seksuaaliterveyteen liittyy kyky nauttia kaikkia osapuolia tyydyttävistä seksuaalisista suhteista. Jotta tämä kyky voi muodostua, on jokaisen yksilön jo lapsesta pitäen saatava kasvaa turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä. Näin lapsi saa kasvaa orastavan seksuaalisuutensa kanssa itselleen luontaiseen suuntaan ja omaan tahtiinsa, ilman painostusta tai pelkoa kaltoinkohtelusta.

Suomessa on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta moninaisuus saadaan laajemmin osaksi seksuaalikasvatusta ja siten kasvatettua uusi sukupolvi, joka ei käytä sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjä kuvaavia sanoja toisten ihmisten pilkkaamiseen ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuuden.

Nuorten kohdalla korostuu usein tarve luotettavalle tiedolle seksuaalisesta kehityksestä sekä seksitautien ja raskauden ehkäisylle. Laadukkaat palvelut, asuinpaikasta riippumatta pystyvät huomioimaan nuoren seksuaalisen kehityksen laajemminkin ja tarjoamaan yksilöllistä seksuaalineuvontaa. Seksitautien esiintyvyys on valitettavasti nousussa ja nuorten aborttien määrän suotuisa lasku on pysähtynyt.

Viime aikoina keskustelua on ollut Suomen laskevista syntyvyysluvuista. Tällöin katseet kääntyvät niin tahattomasti kuin suunnitellusti lapsettomiin. Hedelmällisyystietoisuutta tarvitaankin nyt, jotta jokainen voi tehdä itselleen sopivia, mutta samalla tiedostavia päätöksiä omasta lisääntymisestään ja saada tarvittaessa ajoissa apua.

Lue myös: Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström: Liukuvoide tuo lisää nautintoa seksiin

Huomio intiimiterveyteen

Suomessa täytyy myös puhua intiimivaivojen vaikutuksesta hyvinvoinnille. Muun muassa useat gynekologiset sairaudet ovat yhä huolestuttavan alihoidettuja. Kun intiimiterveydestä ei puhuta riittävästi eikä oikeilla termeillä, ei edes aikuiselle muodostu luontevaa suhtautumista tähän tärkeään terveyden osa-alueeseen. Intiimiterveys onkin syytä nostaa samalle tasolle muiden terveyskysymysten kanssa.

Koronaepidemian myötä maailmalta on hälyttäviä esimerkkejä seksuaaliterveyden unohtamisesta poliittisessa päätöksenteossa, ja tämä on suoraan vaikuttanut miljoonien ihmisten hyvinvointiin. Seksuaalioikeuksien puolesta on syytä jatkuvasti tehdä työtä, jotta kehitys ei pysähdy tai ota jopa takapakkia.

Järjestöt toimivat seksuaaliterveyden- ja oikeuksien saralla ja tarjoavat muun muassa seksuaali- ja parisuhdeneuvontaa, vertaistukea, koulutusmateriaaleja ammattilaiskäyttöön sekä edistävät yhteiskunnallisella tasolla seksuaaliterveyttä. Kaikkia osapuolia tarvitaan tässä työssä.

Next article