Etusivu » Hyvinvointi » Testamentti määrää viimeisen tahdon
Testamentti

Testamentti määrää viimeisen tahdon

testamentti
testamentti
Kuva: Getty Images

Testamentti on ainoa keino itse vaikuttaa omaisuutensa jakaantumiseen kuoleman jälkeen. Se kannattaa tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa ja hyvissä ajoin, jotta oma tahto ja kaikki lain vaatimat muotomääräykset toteutuvat varmuudella.

Aikuinen ihminen voi tehdä testamentin missä vaiheessa elämää tahansa. Läheskään kaikki eivät sitä kuitenkaan tee. Mikäli henkilöllä ei ole kuollessaan testamenttia, jakautuu omaisuus lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Mikäli perillisiä ei ole, perii valtio kaiken jälkeen jäävän omaisuuden.

Jos perheetön ihminen haluaa vaikuttaa omaisuutensa jakamiseen ja osoittaa sen esimerkiksi oman harrastuksensa tai yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohteensa hyväksi, kannattaa hänen tehdä testamentti. Henkilökohtaisen varallisuuden tai omaisuuden voi testata esimerkiksi järjestötyön hyväksi. Monille järjestöille testamenteilla saadut varat ovat merkittävä tulonlähde.

Luota asiantuntijaan

Asianajaja ja varatuomari Johanna Tolppanen muistuttaa myös, että esimerkiksi avopuolisot eivät peri toisiaan ilman testamenttia.

Jos testamenttia ei ole tehty lain vaatimalla tavalla, se voidaan riitauttaa ja kumota.

– Testamentin laatimisprosessi on helppo, joten sen tekemistä ei kannata venyttää ainakaan monimutkaisuuteen vedoten. Sen voi tehdä esimerkiksi niin, että asiakas ja asianajaja käyvät puhelimitse läpi tausta-asiat, jotka testamentin tekemiseen vaikuttavat ja mistä halutaan testamentilla määrätä. Lakimies osaa kysyä oikeat kysymykset ja hän laatii vastausten pohjalta testamentista luonnoksen. Kun luonnos on halutunlainen, sovitaan tapaaminen testamentin allekirjoitusta varten. Testamenttiin tarvitaan myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Tolppanen sanoo törmäävänsä säännöllisesti testamentteihin, jotka ovat laillisten muotoseikkojen puuttumisen vuoksi moitteenvaraisesti pätemättömiä.

– Ihmiset yrittävät säästää ja kopioivat netistä valmiita testamenttipohjia. Pahimmillaan sisältö ei vastaa testamentintekijän tarkoitusta. Jos testamenttia ei ole tehty lain vaatimalla tavalla, se voidaan riitauttaa ja kumota.

Viimeinen tahto paperille

Valmis testamentti voidaan jättää asianajotoimistoon tai muuhun turvalliseen paikkaan säilytykseen. Tällöin asiakas saa testamentista kopion, joka on hyvä taltioida helposti löydettävissä olevaan paikkaan. Kopioon on myös kirjattu tiedot alkuperäisen testamentin säilytyspaikasta.

– Kun ihminen kuolee, yleensä hänen läheisensä huolehtivat perunkirjoituksen toimittamisesta. Testamentissa on myös voitu määritellä toimeenpanija, joka huolehtii perunkirjoituksesta ja vainajan viimeisen tahdon toteutumisesta. Siinä voidaan myös esittää toive esimerkiksi hautaustavasta, siunaustilaisuudesta tai hautapaikasta.

Johanna Tolppanen muistuttaa, että testamenttia voi muuttaa esimerkiksi testamentintekijän tahtotilan muuttuessa. Testamentintekijä voi halutessaan myös lahjoittaa varallisuuttaan.

– Monet haluavat lahjoittaa omaisuutensa sellaisen asian hyväksi, jonka parissa he ovat viettäneet aikaa tai jonka he kokevat tärkeäksi. Omaisuutta voi myös säätiöidä esimerkiksi lääketieteelliseen tutkimustyöhön. Testamentin avulla vainajan omaisuus jakaantuu tismalleen hänen haluamallaan tavalla, Tolppanen muistuttaa.

Next article