Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » Testamentilla omaisuuden voi määrätä itse valitsemalleen saajalle
Testamentti

Testamentilla omaisuuden voi määrätä itse valitsemalleen saajalle

Testamentti
Testamentti
Kuva: Adobe Stock

Testamentti kannattaa tehdä ajoissa. Kun oma tahto sen laatimiseen on muodostunut ja tiedetään, kenelle omaisuus halutaan jättää, testamentin tekoa ei tarvitse pelätä eikä sitä kannata lykätä. Tekijän on oltava oikeustoimikelpoinen ja kyettävä ymmärtämään, mitä hän on testamentillaan tekemässä.

Testamentilla voi periaatteessa vapaasti määrätä, kenelle omaisuus kuoleman jälkeen menee. Kokonaan omaisuuden jakoa ei kuitenkaan voi itse määrätä, sillä rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan. Jos testamentissa omaisuus määrätään jollekin toiselle taholle, lakiosa ei tule rintaperillisille automaattisesti, vaan heidän täytyy sitä itse vaatia testamentin saajalta.

Testamentilla omaisuuden kohtalosta voidaan määrätä myös sillä tavalla, että rajoitetuissa tilanteissa omaisuus on jopa ilman omistajaa.

– Tämä on harvinaista eikä aina suositeltavaa. Verotussyistä omaisuus halutaan joskus määrätä esimerkiksi avopuolison hallintaan ilman omistusoikeutta kenellekään. Omaisuuden myyminen tällöin on toki hankalaa, kun omistajaa ei ole, muistuttaa lakimies, oikeustieteen tohtori Juhani Laine.

Omaisuus – tai tietty määrä siitä – voidaan määrätä myös esimerkiksi hyväntekeväisyyteen jollekin yhdistykselle tai säätiölle.

Lakimiehen apua käyttämällä testamentti saadaan varmasti sellaiseksi, että siinä toteutuu perinnön jättäjän suunnitelma.

– Tämä on yleisempää silloin, kun testamentin tekijällä ei ole omia lapsia, ja omaisuus menisi muuten kaukaisemmille sukulaisille. Jos omia perintöön oikeutettuja sukulaisia ei ole lainkaan, omaisuus menisi valtiolle. Tällöin halutaan kanavoida varoja mieluummin johonkin itselle läheiseen toimintaan, Laine sanoo.

Testamentilla voidaan asettaa perinnön saajille myös velvollisuus, kuinka perintöä tulee käyttää.

– Yksi tällainen määräys voi koskea esimerkiksi sitä, kuinka hautausjärjestelyistä tulee huolehtia. Testamentti ei kuitenkaan välttämättä ole paras tapa määritellä niitä, vaan hautaustoimiston kanssa on usein mahdollista itse sopia ennakkoon siitä, minkälaiset hautajaiset halutaan, lisää Laine.

Testamentti on myös keskeinen keino suunnitella perintöveroja. Sen avulla voidaan erilaisilla määräyksillä jakaa perintö siten, että perintöverotus jää kevyemmäksi verrattuna siihen, että perintö jakautuisi lain mukaan.

Lue myös: 5 askelta testamenttilahjoituksen tekemiseen

Testamentin teossa asiantuntijan apu on suositeltavaa

Lakimiehen apua käyttämällä testamentti saadaan varmasti sellaiseksi, että siinä toteutuu perinnön jättäjän suunnitelma.

– Vaikka ulkoisesti testamentti saattaa näyttää yksinkertaiselta, omatoimisesti laadittaessa siihen saattaa jäädä jokin muotovirhe, joka tekee sen pätemättömäksi. Esimerkiksi todistajat on saatettu unohtaa tai he ovat esteellisiä, esimerkiksi testamenttaajan sukulaisia, sanoo Laine.

Itse tehty testamentti saatetaan laatia myös niin, että sen sisältö ei ole yksiselitteinen.

– Sanoma voi olla tekijälleen selvä, mutta sitä ei ole osattu muotoilla niin, että se on kaikille helposti ymmärrettävä. Pahimmassa tapauksessa jäämistö sitten jakautuukin eri tavalla kuin sen jättäjä on tarkoittanut, Laine huomauttaa.

Testamentin tekijä voi myöhemmin halutessaan uudella testamentilla muuttaa testamentin sisällön ja määrätä perinnönjaon uudella tavalla. Testamentin voi myös peruuttaa kokonaan uutta testamenttia tekemättä, jolloin perintö aikanaan jaetaan laissa määrätyn järjestyksen mukaan.

Next article