Etusivu » Hyvinvointi » Raudanpuutteisten asialla
Raudanpuute

Raudanpuutteisten asialla

Raudanpuute on yhteiskunnallinen asia, joka on sukupolvien jatkumona siirtynyt äideiltä lapsille. Kuva: Getty Images

Kirjoittaja Enni Pöykkö on Raudanpuute ry:n puheenjohtaja.

Sosiaalisen median Raudanpuute-ryhmässä oli vuonna 2019 yli 20 000 jäsentä, mutta raudanpuutteisilta puuttui oma potilasyhdistys. Pieni joukko naisia päätti siksi perustaa yhdistyksen – näin sai alkunsa Raudanpuute ry. Perustajajäsenillä oli yhteinen kokemus siitä, että raudanpuutteeseen on vaikea saada asianmukaista hoitoa.

Yhdistyksen missiona on, että kaikki raudanpuutteiset saisivat oikeanlaista ja oikea-aikaista hoitoa perusterveydenhuollosta. Yhdistyksen tavoitteena on jakaa tietoa ja tarjota vertaistukea kaikille raudanpuutteesta kärsiville.

Tärkeää naisen terveydelle olisi, että perusterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa tarkistettaisiin ennaltaehkäisevästi ferritiini ja muut rauta-arvot. Tätä puoltaa syntyvyyden lasku, työssäjaksamisen vaikeudet ja raudanpuutteesta johtuvat moninaiset toimintakykyyn vaikuttavat oireet.

Raudanpuute on yhteiskunnallinen asia, joka on sukupolvien jatkumona siirtynyt äideiltä lapsille. Nyt on aika laittaa naisten terveydenhoito kuntoon. Mitä paremmin naisten terveyttä hoidetaan, sitä paremmin yhteiskunta toimii ja naiset jaksavat työelämän haasteet.

Lue myös: Raudanpuute yleistä hedelmällisessä iässä olevilla naisilla

Raudanpuute ry edellyttää raudanpuutteen (E61.1) ja raudanpuuteanemian (D50) diagnosoimista, jotta vastuu raudanpuutteen syyn selvittämisestä ja hoidosta on lääkärillä, ei potilaalla itsellään. Näin raudanpuutteen laajuus saadaan näkyväksi ja hoidettua turvallisesti. Hoitoa pitää seurata ja sitä ei saa lopettaa kesken, koska muuten hoito jää riittämättömäksi.

Raudanpuute ry järjestää jäsenilleen webinaareja sekä kaikille avoimia vertaistukitapaamisia tällä hetkellä virtuaalisesti. Tervetuloa jäseneksi! Yhdessä olemme enemmän!

Löydät lisätietoja ja mahdollisuuden liittyä jäseneksi osoitteessa raudanpuuteyhdistys.fi.

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Vifor Pharma Nordiska AB:n kanssa. Vifor Pharma Nordiska AB on tarkastanut artikkelin lääketieteellisen sisällön. Näkökulmat ja mielipiteet ovat kirjoittajan ja asiantuntijan.

Next article