Skip to main content
Etusivu » Hyvinvointi » Ei huolta huomisesta – vai vastuullisesti varautuen tuleviin vanhuudenpäiviin?
Testamentti

Ei huolta huomisesta – vai vastuullisesti varautuen tuleviin vanhuudenpäiviin?

Kuva: Getty Images

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia ja suunnittelua, jolla luodaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia hyville eläkevuosille.

Moni varautuu tiedostamattaankin vanhuuteen esimerkiksi pitämällä huolta sosiaalisista suhteistaan ja omasta terveydestään. Tietoisempaa varautumista ovat esimerkiksi talouden ja toimivan asumisen järjestäminen sekä oikeudellinen ennakointi.

Ainoastaan 20 % vastaajista on tehnyt tulo- ja menoarvion eläkevuosia varten.

Vanhustyön keskusliitto ja KantarTNS toteuttivat kyselytutkimuksen 50 vuotta täyttäneille kansalaisille. Tutkimukseen vastasi 1004 henkilöä. Kyselyssä selvitettiin kansalaisten tiedontarpeita ja kokemuksia vanhuuteen varautumisesta. Tuoreen kyselytutkimuksen vastaajista 90 prosenttia kannattaa vanhuuteen varautumista erittäin paljon tai jossain määrin. Moni havahtuu kuitenkin pohtimaan omia vanhuusvuosiaan vasta ikäännyttyään tai jäätyään eläkkeelle.

Kansalaiset tarvitsevat tietoa vanhuuteen varautumisesta

Kyselyn vastaajista runsas neljäsosa on tehnyt testamentin. Yli kolmannes on sopinut, kuka nimetty henkilö hoitaa asioita, jos sairastuminen estää asioiden hoitamisen. Edunvalvontavaltuutus löytyy kuitenkin vain 12 prosentilla vastanneista, vaikka sellainen olisi hyvä olla jokaisella täysi-ikäisellä.

Kyselyn tulosten perusteella vanhuuteen varautumisesta tarvitaan lisää tietoa. Tiedontarpeet liittyvät oikeudellisen ennakoinnin lisäksi esimerkiksi terveyteen ja toimintakykyyn, rikoksentorjuntaan ja kaltoinkohtelun ehkäisyyn, asunnon esteettömyyteen ja toimivuuteen, yksinäisyyden ehkäisyyn ja talouden suunnitteluun.

Talous kuntoon

Noin puolet vastaajista on säästänyt rahaa vanhuutta varten ja kartoittanut varallisuuttaan. Mutta ainoastaan 20 prosenttia vastaajista on tehnyt tulo- ja menoarvion eläkevuosia varten. Erityisesti 50–69-vuotiaat olisivat mielellään varautuneet paremmin taloudellisesti. Tulotason pudotus eläkkeelle jäädessä tulee usein yllätyksenä, varsinkin jos ei ole tarkistanut omaa eläkettään ja suhteuttanut uutta tulotasoa vallitseviin menoihin.

Varaudu vanhuuteen

Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa Vanheneminen.fi-hankkeessa luodaan verkkosivusto, johon kootaan yhteistyöverkoston kanssa tietoa ja työvälineitä vanhuuteen varautumisesta. Sivusto avautuu syksyllä 2019.

Ei vara venettä kaada – vastuullisesti varautuen tuleviin vuosiin

  • Kuka hoitaa asioitasi, kun et itse siihen pysty? Ota haltuun oikeudellisen ennakoinnin keinot edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti.
  • Mihin sinulla on varaa eläkkeellä? Kirjaa ylös tulot ja menot ja tee budjetti.
  • Suunnittele asumistasi hyvissä ajoin.
  • Ystävät ovat elämän suola vanhanakin! Pidä huolta sosiaalisista verkostoistasi ja ole aktiivinen.
  • Jo vanhakin nyt nuortuu – huolehdi terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi kokonaisvaltaisesti.
Next article