Skip to main content
Etusivu » Hengityselimet » Suomi savuttomaksi
Tupakointi

Suomi savuttomaksi

savuttomaksi
savuttomaksi
Kuva: Getty Images

Suomi savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä – tavoite saattaa kuulostaa todella kovalta, kun huomioidaan että aikaa tavoitteen saavuttamiseen on vain runsaat kymmenen vuotta. Onko tämä tavoite ylipäätään mahdollinen? Kysyimme tätä ja miten tavoitteeseen aiotaan päästä keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankarilta Filhasta.

– Onhan tässä vielä paljon tehtävää tavoitteen saavuttamiseksi! Mutta toisaalta nyt vuonna 2017 enää vain noin 11 % suomalaisista tupakoi säännöllisesti. Tupakointia on selkeästi saatu vähennettyä, mutta työtä on vielä tehtävä. Valtaosa tehtävästä työstä koskee erityisesti tiettyjä pienempiä väestöryhmiä ja työtä niiden parissa. Tupakoinnin aste on saatava täällä laskemaan.

– Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin vähentäminen on yksi tämän hetkisen sote-sektorin kärkihankkeista, Vasankari kuvailee.

Filha ry:n hankkeessa on mukana jopa 11 sairaanhoitopiiriä.

– Hankkeessa erityisiä kohderyhmiämme ovat varusmiehet ja raskaana olevat naiset. Tupakoimattomuuden lisäksi ohjelmalla tavoitellaan täydellistä nikotiinittomuutta, jolloin kiinnitetään huomiota myös nuuskan, nikotiinilaastarien ja sähkötupakan haittoihin eikä pelkästään tupakan käyttöön.

Tupakoinnin vähentämisen keinoja ovat esimerkiksi vertaistuki ja uudet viestintäkanavat. Eri keinot ja kanavat ovat hyviä, koska ne tavoittavat eri kohderyhmät ja täydentävät hyvin toisiaan.

– Vertaistuki on tärkeää, mutta heittäisin toiveen myös sote-alan ammattilaisille: tupakoinnin voi ottaa puheeksi lähes kaikissa kohtaamisissa ja hoitotilanteissa. Juuri sinä voit olla se ensimmäinen heräte, joka saa asiakkaan pohtimaan tupakatonta ja nikotiinitonta elämää, toteaa Vasankari ja kannustaa kaikkia ponnistelemaan savuttomuuden eteen.

Next article