Skip to main content
Etusivu » Diabetes » Teknologia helpottaa tyypin 1 diabetesta sairastavan elämää
Sponsoroitu

Kari Lahdenperä 

Market Development Manager Diabetes Nordics, Medtronic Finland Oy

Tyypin 1 diabeteksessa insuliinin saanti on välttämätöntä. Moni tekijä vaikuttaa siihen, miten diabeetikko pääsee tavoitearvoihin ja hyvään hoitotasapainoon.

– Teknologiset ratkaisut tuovat terveydenhuoltoon lisäarvoa. Datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä etäyhteydet helpottavat ja oikea-aikaistavat yhteydenpitoa hoitoon osallistuvien kesken. Datapohjaiset ratkaisut tehostavat terveydenhuollon resurssien allokointia ja mahdollistavat kokonaisvaltaisen hoidon sekä jokaisen diabeetikon yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Kaiken keskiössä on aina diabeetikko. Ilman nykyisiä teknologisia innovaatioita diabeetikot ja heidän läheisensä joutuvat tekemään huomattavasti enemmän hoitopäätöksiä päivittäin, sanoo Market Development Manager Diabetes Nordics, Kari Lahdenperä, Medtronic Finland Oy.

Teknologian avulla tasaisemmat glukoosiarvot

Uusi älykäs MiniMed™ 780G -insuliinipumppujärjestelmä ja sen SmartGuard™ -teknologia säätelee insuliinin annostelua ja annostelee korjausannoksia itsenäisesti.

– Glukoosin sensorointi on jatkuvaa ja pumppu tarkistaa viiden minuutin välein algortimiin perustuen, tarvitaanko annosteluun muutosta pumpun toimesta. Tekniset kehitysaskeleet laitteissa, tarvikkeissa ja niiden materiaaleissa sekä palveluissa helpottavat diabeetikon arkea. Esimerkiksi Medtronic Extended -infuusiosetin käyttöaika on jopa seitsemän vuorokautta tavanomaisen kolmen vuorokauden sijasta, Lahdenperä kertoo.

Medtronic on juuri tuonut diabeetikkojen saataville myös uuden älykkään monipistoshoitojärjestelmän, johon kuuluu älykäs InPen™ insuliinin annosteluväline ja Guardian™ 4, jatkuva sensorointijärjestelmä. Sen hyötyinä ovat ennakoivat hälytykset, reaaliaikainen tieto glukoosiarvoista ja raportit hoidon tilasta. Näillä voidaan lisätä diabeetikon ymmärrystä hoidon toteutumisesta ja siten mahdollistaa parempi omahoidon vaikuttavuus.

– Datan merkitys sekä potilaan hoidossa että laitteiden kehityksessä on jo nyt suuri. Kun hyödynnetään saatavilla olevaa dataa ja tekoälyä hoidon toteutuksessa, on mahdollista pienentää komplikaatioriskiä ja parantaa elämänlaatua, Lahdenperä toteaa.

Medtronic on kehittänyt ratkaisuja yli seitsemänkymmenen kroonisen sairauden hoitoon, muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin, kirurgiaan, neurologiaan ja neurokirurgiaan sekä anestesia- ja tehohoitoon. Tyypin 1 diabeteksen hoidossa Medtronic on ollut uranuurtaja jo 1980-luvulta lähtien. Tänä päivänä teknologiaa ja palveluratkaisuja integroimalla päästään yhä kokonaisvaltaisempaan hoidon toteutukseen. Medtronic luo uudenlaisia ratkaisuja yhdistämällä teknologian ja kattavan ymmärryksen ihmiskehosta sekä johtavan lääketieteen keinot.

– Tavoitteenamme on tuoda Medtronicin uusimmat terveydenhuoltoon lisäarvoa tuovat innovaatiot Pohjoismaisten terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden ulottuville viiveettä, Lahdenperä toteaa.

MiniMed™ 780G -järjestelmän avulla

• Diabeetikko voi keskittyä enemmän arkeensa, kun älykäs järjestelmä huolehtii automaattisesti glukoosiarvoista.

• Läheiset, kuten diabeetikon vanhemmat, voivat seurata glukoosiarvoja reaaliaikaisesti mobiililaitteelta esimerkiksi koulupäivien aikana.

• Terveydenhuollon ammattilaiset saavat kattavan kokonaiskuvan glukoosiarvoista hoidonhallintatyökalun raporteista, auttaen diabeetikon hoidon optimointia.

Lue lisää miten automaattinen insuliinin annostelu helpottaa diabeteksen hallintaa

Next article