Skip to main content
Etusivu » Diabetes » Diabetesta sairastaville vertaisryhmä munuaismuutosten ehkäisemiseksi
Diabeteksen liitännäissairaudet

Diabetesta sairastaville vertaisryhmä munuaismuutosten ehkäisemiseksi

Kuva: Getty Images

Munuais- ja maksaliitto on maksa- ja munuaissairauksia sairastavien sekä elinsiirtopotilaiden potilasjärjestö.

Munuais- ja maksaliittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat neuvontaa, ohjausta, vertaistukea, kuntoutusta ja edunvalvontaa kaikille munuais- ja maksasairauksia sairastaville.

– Diabetesta sairastavat tulevat mukaan toimintaamme yleensä siinä vaiheessa, kun heillä ilmenee jotain munuaisvaivoja, kertoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Parhaillaan liitolla on käynnissä Tyypitkaksi-niminen hanke. Sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta munuaismuutoksista ja siitä, miten diabetesta sairastavat voivat itse vaikuttaa niiden syntymisen ehkäisyyn. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmämalli, joka yhdistää ammattilaisten tarjoamaa tietoa ja vertaisilta saatavaa tukea.

Tavoitteena on, että munuaissairaus tunnistettaisi mahdollisimman varhain.

– On tärkeä tunnistaa munuaismuutokset ajoissa, jotta niiden etenemistä voidaan hidastaa oikea-aikaisella hoidolla. Sairastuneen motivointi omahoitoon vahvistaa sairauden kanssa selviämistä, Högström kertoo.

Omahoidolla tarkoitetaan muun muassa hyvien elintapojen toteutumista päivittäisessä elämässä.

Lisätietoa liitosta saa nettisivuilta muma.fi ja hankkeesta tyypitkaksi.fi.
Hankkeessa haetaan parhaillaan osallistujia vertaisryhmiin.

Next article