Skip to main content
Etusivu » Dermatologia ja ihonhoito » Kroonisten sairauksien aiheuttama psykologinen taakka
Krooniset sairaudet

Kroonisten sairauksien aiheuttama psykologinen taakka

Kuva: Getty Images

Kroonisiin sairauksiin liittyy monia kuormittavia tekijöitä. Sairaus ja siihen sopeutuminen aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia haasteita.

Erilaiset taustat ja voimavaratilanteet vaikuttavat sairauden kuormittavuuteen ja sairauden kokemisessa olemme kaikki yksilöitä. Krooninen sairaus voi vaatia huomiota monenlaisissa käytännön tilanteissa. Kroonisen sairauden aiheuttamat haasteet voivat näkyä jaksamisessa ja heijastua elämänhallintaan ja jopa sairauden omahoitoon.

Krooninen sairaus vaikuttaa pahimmillaan elämänlaatuun, itsetuntoon, lepoon ja työssä jaksamiseen. Sosiaalinen eristyneisyys ja ahdistuneisuus voivat lisääntyä sairauden vuoksi. Oireet mahdollisesti vaikuttavat yöuniin ja keskittymiskykyyn. Näkyvillä alueilla olevat oireet voivat tuntua kiusalliselta ja eivät innosta lähtemään liikkeelle. Moni kroonisesti sairas kokee myös hoitoväsymystä jossain vaiheessa sairautta.

Yksin ei kannata jäädä sillä apua on tarjolla. Tukea omaan arkeen voi saada niin ammattilaisilta, potilasjärjestöstä, vapaaehtoisilta vertaistoimijoilta kuin läheisiltä. Sosiaalihuollon palvelut voivat auttaa niin arjen hallinnassa, arkiselviytymisessä kuin taloudellisissa haasteissa.

Vertaistuesta saa apua sairauteen liittyvien tunteiden hyväksymisessä. Vertaistoiminta on vapaaehtoista, voimaannuttavaa ja luottamuksellista. Vertaistoimija on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin varustettu vapaaehtoinen, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta. Vertaistuki on sitä, että joku saman kokenut ymmärtää eikä kyseenalaista. Se on rinnalla kulkemista, apua ja vinkkejä arkisiin ongelmiin ja tunne siitä, että sairauden kanssa ei ole yksin. Allergia-, iho- ja astmaliiton ja sen jäsenyhdistysten kautta voi saada yhteyden muihin samaa sairautta sairastaviin ja päästä jakamaan kokemuksia. On helpottavaa jakaa ajatuksia henkilön kanssa, joka tietää tarkalleen, miten sairaus vaikuttaa elämiseen.

Kirjoittaja Katariina Ijäs Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija.

Next article