Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Vastuullisuus yritysstrategian ytimessä
Sponsoroitu

Kaupallisessa yhteistyössä: Roche Oy

Vastuullisuus yritystoiminnassa parantaa yrityksen positiivista kädenjälkeä sekä osoittaa, että yrityksessä ymmärretään vastuullisuuden laajemmat vaikutukset yhteiskunnassa.

Vastuullinen yritys ulottaa kestävät toimintatapansa kaikkeen tekemiseensä sidosryhmiensä edut samalla huomioiden. Parhaimmillaan vastuullisuus on, kuten maailman suurimpiin terveysalan yrityksiin kuuluvalla Rochella, yritysstrategian ytimessä.

– Liiketoiminnan eettisyys, vastuullisuus ja kestävyys ohjaavat kaikkea tekemistämme. Koko yrityksen toimintatapa on jo 125 vuoden ajan rakentunut kestävän toiminnan varaan, Rochen Suomen lääkeliiketoiminnan toimitusjohtaja David Traub sanoo.

Roche valittiin jälleen viime vuoden lopulla yhdeksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin kestävimmistä terveydenhuoltoalan yrityksistä. Vuosittaisessa vertailussa huomioidaan muun muassa liiketoiminnan läpinäkyvyys ja työpaikan moniarvoisuus. Traub kertoo yrityksen liiketoiminnan kestävyyden perustuvan kolmeen tekijään.

– Näkökulmina ovat yhteiskunnallinen vastuu, vastuu ympäristöstä sekä taloudellinen vastuullisuus. Kaikki nämä osa-alueet ovat toisistaan riippuvaisia, ja jokaiseen haluamme panostaa yhtä lailla.

Kokonaisvaltainen hoitopolku enemmän kuin osiensa summa

Rochen tavoite on tuoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin lääketieteellisiin haasteisiin, myös niihin kaikkein vaikeimpiin. Traub korostaa kansanterveydellistä merkitystä, jota tärkeät innovaatiot yhteiskunnalle tuovat.

– Haluamme tarjota vakavasti sairastuneille yksilöllistä hoitoa sekä uusia hoitomuotoja ja tehdä tämän niin, että yhteiskunta hyötyy myös taloudellisesti.

Myös tässä vastuullisuus on kaiken keskiössä ja ilmenee Traubin mukaan esimerkiksi potilaiden elämänlaadun parantumisena.

Keskeinen tavoite on edistää yksilöityä terveydenhuoltoa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

– Kiinnitämme huomiota siihen, mikä on tärkeintä potilaille ja heitä hoitaville. Samalla tarkastelemme, paljonko sairaus maksaa ja mitä hyötyjä hoidosta on yhteiskunnalle. Holistinen yhteinen näkemys eri toimijoiden kanssa johtaa kokonaisvaltaiseen hoitopolkuun, jonka jokaisessa vaiheessa potilas on pääosassa.

Paikallisuus on vastuullisuutta

– Näen, että taloudellisen vastuullisuuden ytimessä on työpaikkojen ja hyvän työympäristön luominen. Työntekijämme ovat suurin investointimme. Meille on tärkeää osoittaa huolehtivamme heistä, Traub painottaa.

Kuten globaalistikin, myös Suomessa Rochen keskeinen tavoite on edistää yksilöllistä terveydenhuoltoa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden kanssa ympäri maata.

– Tällä tavalla pyrimme edistämään sitä, että jokaisella potilaalla on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa mahdollisuus saada juuri hänelle sopivinta, viimeisten innovaatioiden mukaista lääkehoitoa, Traub jatkaa.

Roche investoi Traubin mukaan myös paikallisesti suomalaiseen terveydenhuoltoon tekemällä esimerkiksi kliinistä lääketutkimusta.

– Meillä on Suomessa käynnissä yli parikymmentä kliinistä lääketutkimusta. Potilastutkimuksiin osallistuvat pääsevät lääkehoitoihin, joihin heillä ei välttämättä muuten ole mahdollisuutta. Samalla tutkimukset tuottavat uutta lääketieteellistä tietoa ja lisäävät suomalaista tutkimusosaamista.

Roche Oy

• Toimintamme ydin on potilaiden auttaminen terveydenhuollon ratkaisuilla ja lääketieteellisillä innovaatioilla.

• Panostamme uusien innovaatioiden kehittämiseen sijoittamalla globaalisti yli 20 prosenttia liikevaihdostamme (13,4 miljardia euroa) T&K-toimintaan.

• Kehitämme terveydenhuoltoa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Tutustu tarkemmin ajatuksiimme vastuullisuudesta

M-FI-00002565

Tilaa uutiskirje!

Pysy ajantasalla ajankohtaisimmista aiheista ja uusimmasta sisällöstä!

Next article