Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Validia kehittää vammaispalveluihin uraauurtavaa valtakunnallista yhteismitallista laatumittaria
Sponsoroitu

Asumisyksiköitä ja uudenlaisia kuntoutuspalveluja kehittäen Validia on vuosikymmenten saatossa mullistanut tavan, jolla vammautuneista ja kehitysvammaisista ihmisistä on pidetty huolta Suomessa. 

Vammaispalveluiden laatua mitataan Suomessa hyvin vaihtelevin keinoin. Toistaiseksi vammaispalveluissa ei ole ollut käytössä valtakunnallista yhteismitallista mittaria, jolla voisi osoittaa palveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden toteutumisen ja laadun.

Tällä hetkellä hyvinvointialueet luovat strategioitaan, joissa ne määrittelevät omien alueidensa tavoitteita myös vammaispalveluiden osalta. Viranomaisohjeet asettavat palveluille vähimmäisvaatimukset ja tähän asti kunnat ovat vaatineet sopimuksissaan palveluntuottajilta eri asioita. Näin ollen palveluntuottajien tuottama tieto ei aina
ole vertailukelpoista, ja tiedon raportointi
on ollut puutteellista.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Suomessa mittaristoa on käytetty toistaiseksi vain vanhuspuolella. 

Validiassa on pilotoitu vuoden 2022 aikana 16:ssa asumisyksikössä vammaispalveluihin soveltuvaa RAI:ta (RAI Cha). Kaikkiaan pilotissa on mukana 450 asukasta Validian asumisyksiköistä. Tarkoitus on tehdä heille kaikille useampi arviointi vielä tämän vuoden aikana. Validian pilotin tavoitteena on löytää yhtenäinen ja valtakunnalliseen käyttöön soveltuva arviointimittari vammaispalveluihin. RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Pilotin ensimmäisen vaiheen myötä Validia on rakentanut vammaisten asumispalveluiden laatuindeksin, joka kattaa sekä työntekijän, asukkaan että työn tekemisen näkökulmat.

Laajat hartiat

Validian laadun kehittämistyön pohjalla on eri osapuolten vahva osallistaminen. Työntekijät ja asukkaat on otettu heti alusta lähtien mukaan hankkeeseen, jotta lopputuloksesta saataisiin mahdollisimman asiakaslähtöinen. Pilotin vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Asukkailta saatu palaute on ollut kiittävää. Myös työntekijät ovat kokeneet pilotin mielekkääksi, sillä RAI tarjoaa mahdollisuuden käydä asiakkaan kanssa entistä paremmin läpi asukkaan tuen tarpeita, minkä ansiosta saadaan entistä tarkempaa tietoa asiakkaan toimintakyvyn muutoksista ja pystytään reagoimaan niihin ennakoivasti.

RAI-mittaristohankkeella on Validian tukena vahvat hartiat; mukana ovat myös THL sekä useampia yliopistoja. Vammaispalveluiden RAI:n sovellus on uudenlainen ja auttaa seuraamaan nykyistä paremmin toiminnan laadun ohella myös kustannusvaikutuksia. Validian laatutyön kehittäminen sekä laatu- ja vaikuttavuustietojen läpinäkyväksi tekeminen tarjoaa sekä Validialle että tilaaja-asiakkaille merkittävässä määrin uudenlaista tietoa vammaispalveluita koskevaan yleiseen päätöksentekoon ja johtamiseen.

– Toimintatapojen uudistaminen edellyttää aiempaa vahvempaa yhteistyötä niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden sekä viranomaisten kanssa. Me olemme lähteneet tälle muutosmatkalle ja kutsumme kaikki yhteistyötahot mukaan tekemään Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille, toteaa Validian laatujohtaja Riikka Haahtela.

Validian strategisena tavoitteena on rakentaa Suomesta maailman paras maa vammaisille ja vammautuneille, ja visiona on olla Suomen vammaispalveluiden laatujohtaja vuonna 2023.

Millä tavoin Suomesta rakennetaan vammaisille parasta maata asua?

Next article