Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Sairaalassa viestintäjärjestelmän oltava aukoton
Sähköiset terveyspalvelut

Sairaalassa viestintäjärjestelmän oltava aukoton

Sairaalan viestintäjärjestelmä
Sairaalan viestintäjärjestelmä
Kuva: Unsplash

Sairaalaympäristöissä viestintäjärjestelmätoteutuksessa on erittäin tärkeää turvata sisäisen kommunikaation sujuvuus kaikissa tilanteissa. Laitteiden ja niiden toiminnallisuuksien tulee olla selkeitä, helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia.

– Tärkein huomioitava asia on järjestelmien vikasietoisuus sekä niiden varajärjestelyt, palvelupäällikkö Veli-Pekka Leppänen toteaa.

– Järjestelmät ja päätelaitteet eivät luonnollisesti saa myöskään vaarantaa lääkintälaitteiden toimintaa millään tavalla.

Viestintäratkaisuissa siirrytään yhä enemmän mobiilialustoihin ja matkapuhelinten käyttöön. Sairaalaympäristössä näiden ratkaisujen haasteena ovat muun muassa matkapuhelinverkkojen haavoittuvuus, katkostilanteiden yleisyys sekä kapasiteetin riittävyys, joka realisoituu esimerkiksi suuronnettomuuksien aikana. Haasteeksi saattaa osoittautua myös sopivien päätelaitteiden löytyminen eri tarpeisiin kustannustehokkaasti.

Myös WLAN-paikallisverkkoja on alettu hyödyntää puheviestintään esimerkiksi teollisuudessa. Leppäsen mukaan WLAN-tekniikkaa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole suunniteltu puheensiirtoon. Hyvällä verkkosuunnittelulla ja -varmistuksilla sekä tukiasemien sijoittelulla saadaan silti aikaiseksi toimivia ratkaisuja.

– Suurimpana haasteena WLAN-verkkojen käytössä näen toiminnan turvaamisen verkkokatkotilanteissa. Kun muu tietoliikenne jostain syystä estyy tai heikkenee, sairaalan puhekommunikaation tarve lisääntyy.

Mitelin tekniikalla tehoa viestintään

Keski-Suomen keskussairaalassa on käytössä Mitelin tekniikkaan perustuva viestintäjärjestelmä, jolla sisäinen viestintä hoidetaan pääosin langattomasti. Ratkaisun avulla sisäinen kommunikaatio on pystytty turvaamaan kaikissa tilanteissa.

– Potilasturvallisuus on viestintäratkaisumielessä turvattu hyvin, Leppänen kehuu.

Leppäsen mukaan Mitelin ratkaisuja voi hyödyntää myös asiakaspalvelun tehostamiseen ja puheluiden välittämiseen sekä henkilökunnan että potilaiden ja omaisten välillä.

– Potilasasiakkaiden yhteydenotot maakunnan eri terveydenhoitopalveluihin sujuvat luotettavasti, ja tämä lisää osaltaan turvallisuutta. 

Leppänen uskoo sairaaloiden viestintäjärjestelmien integroituvan jatkossa yhä enemmän toisiinsa. Samalla palvelut monipuolistuvat ja erillisjärjestelmät muuttuvat ohjelmistopohjaisiksi. Tämä mahdollistaa aidosti yhden päätelaitteen käytön sairaalaympäristössä.

– Esimerkiksi lääkintälaitteista saatava informaatio ja hälytykset sekä hoitajakutsut saadaan kätevästi kohdennetun hoitajan päätelaiteeseen, priorisoituina ja tarvittaessa vaikkapa paikkatietoon perustuen. Sekä potilas että lähin hoitaja voidaan paikantaa.

Tehdystä kutsusta voidaan siirtyä kätevästi puhe- tai videoyhteyteen, jolloin potilaan tilanteen kartoitus tapahtuu välittömästi. Leppänen arvelee, että mainituilla ratkaisuilla säästetään huomattava määrä niin sanottuja turhia askeleita. Hoitotyö nopeutuu ja potilasturvallisuus kasvaa automaattisesti.

Next article