Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Rekrytoinnin ulkoistaminen vapauttaa organisaation resursseja
Hoitotyön tulevaisuus

Rekrytoinnin ulkoistaminen vapauttaa organisaation resursseja

– Itse koen, että ensimmäinen vaihe on keskittää rekrytointi pois hoitotyötä ja henkilöstöä johtavalta lähiesihenkilöltä, toteaa hoivan ja osaamisen johtaja Arja Laitinen Hyvinvointiala HALI ry:stä. Kuva: Kimmo Metsäranta

Laadukas ja läpinäkyvä kilpailuttaminen on palveluiden ulkoistamisen kulmakivi. 

Suomessa on jo pitkään puhuttu kroonisesta hoitajapulasta, joka uhkaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja turvallisuutta. Hoivan ja osaamisen johtaja Arja Laitinen Hyvinvointiala HALI ry:stä tietää, että henkilöstöpulan ratkaiseminen edellyttää useita eri toimenpiteitä.


– Näitä ovat muun muassa koulutuksessa aloituspaikkojen lisääminen ja hakijamäärien turvaaminen, kansainvälisen rekrytoinnin helpottaminen sekä työvoimapoliittisen saatavuusharkinnan poistaminen koko maasta.


Nykyisillä ja uusilla henkilöstömitoituksilla, pätevyysvaatimuksilla sekä hoidon ja hoivatarpeen kasvulla henkilöresurssit eivät Laitisen mukaan tule riittämään. Henkilöstöpulan ratkaisuja tulee samalla tarkastella myös teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen kannalta. 


– Niiden avulla henkilöresursseja voidaan siirtää lähemmäs asiakkaita ja erityisesti tarjota palveluja aikaan, jolloin asiakkaat eniten niistä hyötyvät, Laitinen sanoo. 


Henkilöstövuokraus yksi tapa löytää parhaat tekijät


Yksi keino saada tarvittavaa henkilöstöä toimintayksiköihin on henkilöstövuokraus. Uusilla hyvinvointialueilla on Laitisen mukaan samat haasteet henkilöstöön liittyen kuin sote-alalla yleisestikin. 


– Hyvinvointialueilla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet tarkastella palveluiden järjestäjänä sitä, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä palveluita on järkevämpi ulkoistaa. Laadukas kilpailuttaminen on tässä avaintekijä.
Rekrytointi on aikaa vievä tehtävä, ja käytetty aika on aina pois olemassa olevalta henkilöstöltä.

Henkilöstörekrytoinnin ulkoistamisessa Laitinen näkee erilaisia ulottuvuuksia.


– Itse koen, että ensimmäinen vaihe on keskittää rekrytointi pois hoitotyötä ja henkilöstöä johtavalta lähiesihenkilöltä. 


Jos henkilöstörekrytointia ulkoistetaan organisaatiosta, tulee se Laitisen mukaan hyvien kriteerien pohjalta niin, että kilpailutus tarjoaa todellisen mahdollisuuden menestyä tehtävässä. 


– Organisaation sidosyksikkö voi halutessaan osallistua kilpailutukseen. Kustannusten tulee olla avoimesti tiedossa ja vertailtavissa.

Next article