Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Laatua ja sujuvuutta diabeteksen hoitoon
Sponsoroitu

Laboratorioyritys Fimlabin luoma Diabetes Omamittauspalvelu helpottaa diabeteksen hoitamista sekä potilaan että terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta.

Aikoinaan diabetesta sairastavat merkitsivät verensokeriarvojensa mittaustulokset ruutuvihkoon. Nykyään verensokerimittari välittää verensokeriarvot suoraan Bluetooth-yhteydellä puhelinsovellukseen ja siitä edelleen talteen pilvipalveluun.

Glukoosimittareiden ohella osa diabetesta sairastavista käyttää esimerkiksi olkavarteen kiinnitettävää glukoosisensoria. Sensori mittaa automaattisesti glukoosiarvoja kudosnesteestä ja lähettää ne reaaliajassa pilvipalveluun.

– Myös automaattisesti insuliinia tarpeen mukaan annosteleva insuliinipumppu on monen diabetesta sairastavan käytössä, kertoo Fimlabin lääketieteellinen johtaja Anu Mustila.

Vaikka diabetekseen on kehitetty useita sen hoitamista helpottavia mittareita ja laitteita, haasteena on ollut terveydenhuollon henkilöstön vaivaton ja nopea pääsy niiden keräämän tiedon tarkasteluun. Tieto on ollut sirpaleisesti tallessa eri pilvipalveluissa.

Nyt asiaan on tarjolla ratkaisu: Fimlabin Diabetes Omamittauspalvelu tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille Omamittaussovelluksen, josta näkee yhdellä kirjautumisella kaikki laitteiden keräämät tiedot potilaskohtaisesti. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on tuottaa myös koostettua tietoa alueen diabeteksen hoitamisen tilanteesta, mikä tarjoaa hyvinvointialueille lisätyökalun diabeteksen hoidon vaikuttavuuden arviointiin ja tiedolla johtamiseen.

Palveluun kuuluu sovelluksen käyttämisen opastaminen, tietosuojasopimusten koordinointi sekä kaikki diabeteksen hoitoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet ja niiden kilpailutus.

Sopii yhteen potilastietojärjestelmien kanssa

Omamittauspalvelussa on huomioitu digitalisaation kehittyminen ja sääntelyn jatkuva muuttuminen. Omamittaussovellus tarjoaa kaikille toimittajakohtaisille pilvipalveluille sopivan, saman kytkeytymispisteen. Käytännössä se tapahtuu WebFimlab-alustan avulla.

Mustila mainitsee, että yhden kytkeytymispisteen tarjoavia palveluja olisi hyvä miettiä terveydenhuollossa laajemminkin, sillä eri ohjelmistojen ja laitteiden monien integraatioiden tekeminen vie aikaa ja rahaa.

Hän toivoo tiivistä kehittämisyhteistyötä toimittajien ja terveydenhuollon organisaatioiden välille, jotta uudet innovaatiot saataisiin terveydenhuoltoon mahdollisimman nopeasti ja helposti käytettäviksi. Esimerkiksi Omamittaussovelluksessa eri toimijoiden tarjoamat palvelut voivat olla vain yhden klikkauksen päässä, ilman erillistä kirjautumista.

–  Yhteisen hyödyn löytämisen jälkeen tarvitaan jalkauttamistyötä ja perehdytystä, jotta terveydenhuollon ammattilaiset saavat rohkeuden ottaa uudet digitaaliset innovaatiot käyttöön ja näkevät, kuinka heidän työnsä helpottuu.

Viranomaismääräykset velvoittavat, että diabeteksen hoitoon käytettävät laitteet on tarvittaessa voitava jäljittää vikaantumistapausten varalta. Diabetes Omamittaussovellus mahdollistaa tämän tehokkaasti. Sen avulla hoitohenkilökunta näkee, mitkä laitteet kullakin diabetesta sairastavalla on käytössään. Näin palvelu toimii potilasturvallisuutta lisäävänä laiterekisterinä ja helpottaa myös hankintojen valmistelua.

Diabetes on moninainen tauti

Omamittauspalvelu on kehitetty yhteistyössä diabeteslääkärien ja -hoitajien sekä diabetesta sairastavien kanssa. Palvelussa on huomioitu, että diabetes on hyvin moninainen tauti.

Tyypin 1 diabetesta hoidetaan yleensä erikoissairaanhoidossa. Tyypin 2 diabetesta hoidetaan pääasiassa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollon piirissä. Lisäksi on vielä raskauden aikaisen diabeteksen hoitotarpeet.

Diabetes Omamittaussovellus sopii käytettäväksi eri potilastietojärjestelmien kanssa erilaisissa hoitoyksiköissä. Omamittaussovelluksen ansiosta diabetesta sairastavalla on mahdollisuus laadukkaampaan hoitoon, sillä hoitoon vaikuttavat tiedot ovat lääkärin tai hoitajan käytettävissä nopeasti ja helposti.

– Vastaanotolla jää enemmän aikaa potilaalle, kun aikaa ei kulu potilaan omamittaustiedon etsintään.

Jos diabetesta sairastavalla on kaikki hyvin, voidaan asioita hoitaa myös digitaalisesti. Silloin hänen ei välttämättä tarvitse lähteä vastaanotolle.

– Tällöin terveydenhuollon ammattilaisilla säästyy aikaa heille, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea vastaanottokäynneillään.

Fimlab Oy

Fimlab on Suomen suurin laboratoriopalveluita tarjoava yritys.
Fimlabin omistavat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.
Fimlabilla työskentelee noin 1200 ammattilaista 120 toimipisteessä.

diabetes

Lue lisää Fimlabin Diabetes Omamittauspalveusta

Next article