Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Genomitieto terveydenhuollon uudistajana
Geenitutkimukset

Genomitieto terveydenhuollon uudistajana

Samalla kun geenitutkimuksen mahdollisuudet laajenevat, on tulevaisuutta silti mahdoton ennustaa. Kuva: Getty Images

Aarno Palotie

professori, FinnGen-hankkeen tielteellinen johtaja

Genomitieto on yksi terveydenhuollon tulevaisuuden kulmakivistä, sillä se avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa riskiryhmien tunnistamiseen, diagnostiikkaan ja täsmähoitoihin.

FinnGen on on koko Suomen kattava, syksyllä 2017 käynnistynyt julkisen sektorin ja lääketeollisuuden yhteinen tutkimushanke. Professori Aarno Palotie, FinnGen-hankkeen tieteellinen johtaja, painottaa, että hanke on kuitenkin enemmän kuin pelkkä tutkimusprojekti.

– Se on samalla luonut ison infrastruktuurin Suomeen.

Hanke on vauhdittanut suomalaisen biopankkitoiminnan käynnistymistä, jonka merkitys on valtava. Tieto 500 000 suomalaisen genomitiedoista muodostaa perustan uusille tutkimusnäkökulmille. Tämä infrastruktuuri kokoaa yhteen laajan kirjon geneettistä tietoa, mikä avaa ovia ennennäkemättömälle ymmärrykselle ihmisen terveydestä.

Samalla hanke edustaa suurta harppausta terveystieteen kentällä. Hankkeen peruspilarit ovat valmiina, ja nyt sen keskeiset voimavarat suunnataan kerätyn datan analysointiin ja syvempään ymmärtämiseen. Tämä valtava tietomäärä tarjoaa pohjan uusille tutkimusnäkökulmille ja mahdollistaa paremman tiedon soveltamisen terveydenhuollon kehityksessä.

Samalla kun geenitutkimuksen mahdollisuudet laajenevat, on tulevaisuutta silti mahdoton ennustaa.

– Tuottaako alan tutkimus ja siihen investoidut voimavarat todellakin jotakin merkityksellistä terveydenhuollelle? Isoja ongelmia ovat esimerkiksi väestön vanheneminen ja uudet infektiot. Onko genomitutkimuksella näihin mitään annettavaa, vai pitäisikö panokset laittaa muualle, Palotie pohtii.

Kuitenkin hankkeen ansiosta syntynyt vahva infrastruktuuri luo pohjan myös ulkomaisille investoinneille.

– Nyt on aika hyödyntää sitä. Ulkomaisia investointeja onkin jo tullut useita tähän mennessä, Palotie kertoo.

Tämä ulkomaisten investointien virta ei ainoastaan vauhdita tutkimusta vaan myös osoittaa, miten merkittävää Suomen panos on tulevaisuuden terveystutkimuksessa.

Tämä infrastruktuuri ei ainoastaan kanna yksilöllistä terveydenhuoltoa eteenpäin, vaan se on myös kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava voimavara. FinnGen osoittaa, kuinka laajasti yksi tutkimusprojekti voi luoda uusia mahdollisuuksia ja avata ovia laajemmalle ymmärrykselle ihmisen terveydestä.

Next article